English icon English

Newyddion

Canfuwyd 33 eitem, yn dangos tudalen 2 o 3

Welsh Government logo

Cyhoeddi Panel Arbenigol ar Ddatganoli Darlledu

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi aelodau panel arbenigol newydd i baratoi'r ffordd ar gyfer datganoli pwerau darlledu a chyfathrebu i Gymru.

Welsh Government logo

Dros £750,000 ar gyfer llyfrgelloedd, amgueddfeydd  yng Nghymru

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi ymweld ag Amgueddfa Caerdydd ar Ddiwrnod Rhyngwladol Amgueddfeydd i gyhoeddi cyllid gwerth ychydig dros £750,000 i helpu llyfrgelloedd ac amgueddfeydd lleol i ddatblygu eu cyfleusterau a’u gwasanaethau.

 

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 25. Photo - Mike Hall-2

Treblu cyllid addysg gerddoriaeth i £13.5m

Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.

Welsh Government logo

Dirprwyaeth Cymru Greadigol wrthi’n llwytho... yn barod ar gyfer Cynhadledd fyd-eang ar Ddatblygu Gemau

Diolch i gymorth a roddwyd gan Lywodraeth Cymru, mae dirprwyaeth o wyth sy’n cynrychioli’r prif gwmnïau datblygu gemau a meddalwedd yng Nghymru yn mynd i San Francisco gyda Cymru Greadigol ar gyfer cyfarfod blynyddol mwyaf y diwydiant gemau.

Ashok 2

Llywydd ac Is-lywydd newydd wedi’u Penodi i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi penodiad Llywydd ac Is-lywydd newydd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

TC1-2

£22m o gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ailddatblygiad Theatr Clwyd

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau hyd at £22m o gyllid cyfalaf ychwanegol i gefnogi'r gwaith o ailddatblygu Theatr Clwyd.

Grey-Thompson Tanni-2

Penodi'r Farwnes Tanni Grey-Thompson yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden bod y Farwnes Tanni Grey-Thompson wedi'i phenodi'n Gadeirydd newydd Chwaraeon Cymru.

climbing centre-2

Gaeaf Llawn Lles – Gweithgareddau chwaraeon i helpu pobl ifanc i gadw’n heini yn y gaeaf.

Fel rhan o’r rhaglen Gaeaf Llawn Lles, rhoddwyd cyfle i blant ledled Cymru i roi tro ar weithgareddau chwaraeon dros wyliau’r hanner tymor.

Welsh Government logo

Dim angen pas Covid mwyach ar gyfer digwyddiadau dan do ac awyr agored.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diddymu’r gofyn i ddangos pas Covid i fynd i rai digwyddiadau yng Nghymru, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden.

library -5

Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru yn agor i ymgeiswyr newydd

Cadarnhaodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, fod trydydd rownd Cronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru yn agor ar gyfer ceisiadau heddiw [dydd Llun 31 Ionawr], ac y tro hwn bydd busnesau a sefydliadau nad ydynt wedi derbyn cymorth o'r blaen o dan y gronfa yn gymwys i wneud cais.

Gymnastic-2

Buddsoddiad o £4.5 miliwn ychwanegol  mewn cyfleusterau chwaraeon yn allweddol er mwyn adfer ar ôl y pandemig – Dawn Bowden

Y mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi,  £4.5 miliwn yn ychwanegol o gyllid cyfalaf ar gyfer cyfleusterau chwaraeon newydd ar draws Cymru, dywedodd y Dirprwy Weinidog Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, heddiw.

Money-5

£15.4m i helpu i gefnogi sectorau Celfyddydau a Diwylliant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £15.4m ar gael i gefnogi'r sectorau celfyddydau a diwylliannol yng Nghymru yn ystod pandemig parhaus Covid19, mae'r Dirprwy Weinidog Dros y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi heddiw.