English icon English

Newyddion

Canfuwyd 102 eitem, yn dangos tudalen 2 o 9

Digging for Britain-2

Abaty eiconig Tyndyrn yn ymddangos ar raglen Digging for Britain y BBC

Bydd rhaglen uchelgeisiol Cadw o waith cadwraeth hanfodol bum mlynedd o hyd yn Abaty eiconig Tyndyrn yn ganolbwynt Digging for Britain ar BBC2 ddydd Iau 4 Ionawr.

Welsh Government

Cymorth gan Cymru Greadigol yn arwain at dros £200 miliwn i economi Cymru

Mae datblygiad diwydiannau creadigol Cymru yn cael ei gydnabod yn helaeth fel un o lwyddiannau economaidd mawr y wlad, ac mae darlledu'r ddrama newydd 'Men Up' heddiw (dydd Gwener, 29 Rhagfyr), yn uchafbwynt priodol ar gyfer blwyddyn lwyddiannus arall.

Ysgol y Castell visit the castle-2

Ysgol y Castell yn ymweld â'r castell

Cafodd plant o Ysgol y Castell brofiad arbennig ychydig cyn y Nadolig wrth iddyn nhw ymweld â Chastell Caerffili i weld y gwaith cadwraeth sy'n cael ei wneud yn Neuadd Fawr y castell.

rhys-ifans-olivia-cooke-2

Sioe lwyddiannus HBO, House of the Dragon, yn dychwelyd i’r sgrin fach ar ôl ffilmio yng Ngogledd Cymru

Mae’n bosibl y bydd gwylwyr craff yn sylwi ar leoliadau cyfarwydd iawn yn y rhaglun a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer yr ail gyfres o House of the Dragon. Yn sgil cymorth gan Cymru Greadigol, cafodd Gogledd Cymru ei ddefnyddio fel safle ffilmio ar gyfer ail gyfres y sioe lwyddiannus.

Maid of Sker 01-2

Llên gwerin Cymru yn ysbrydoli gêm fideo CGI newydd 'Maid of Sker 2'

Mae cefnogaeth gan gyllid cynhyrchu Cymru Greadigol wedi galluogi cwmni gemau blaenllaw o Gymru Wales Interactive i greu Maid of Sker 2, gêm fideo CGI i ddilyn y gem wreiddiol arobryn.

Firing Line Museum -2

Pasbort i ymweld â threftadaeth Cymru – dechreuwch yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

 Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn dychwelyd ar gyfer y gwyliau hanner tymor (dydd Sadwrn 28 Hydref – dydd Sul 5 Tachwedd) gydag wythnos o ddigwyddiadau arbennig i ddathlu hanes a diwylliant amrywiol ein gwlad.

WLE books-2

Stori lwyddiannus i’r sector cyhoeddi

Bydd Cymru Creadigol yn arwain y daith fasnach gyntaf i’r 75ain Ffair Lyfrau Frankfurt/Frankfurter Buchmesse rhwng 18 a 22 Hydref.

PS image-2

Prif Weinidog Cymru yn croesawu'r penderfyniad ynghylch EURO UEFA 2028.

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd Cymru'n cynnal gemau yn rowndiau terfynol twrnament pêl-droed rhyngwladol mawr am y tro cyntaf.

Discover Wales SVW-C85-1617-0206-2

Cyflwyno Cymru i Brynwyr Rhyngwladol

Bydd cynrychiolwyr o bron i 30 o brif gwmnïau teithiau - sy'n gyfrifol am ddod â miloedd o ymwelwyr rhyngwladol o bob cwr o'r byd i'r DU bob blwyddyn - yn cymryd rhan mewn digwyddiad 'Darganfod Cymru' yng Nghaerdydd a'r cyffiniau rhwng 8-10 Hydref.

neath Abbey -2

Ceidwaid Ifanc o Gastell-nedd yn darganfod mwy am eu treftadaeth leol

Yn ddiweddar, aeth Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon, Dawn Bowden i ymweld ag Abaty Castell-nedd i weld sut mae cynllun Cadw yn ennyn diddordeb a balchder ymhlith disgyblion ysgol leol am y safle mynachaidd trawiadol – ar garreg eu drws.

Gwledd 2023S4C 0838-2

Sinema Cymru - Cyhoeddi cronfa newydd i hybu ffilmiau Cymraeg

Mae cronfa i gefnogi ffilmiau nodwedd Cymraeg sydd â'r potensial i fod ar y sgrin fawr yn rhyngwladol, bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

GPS-3

Buddsoddiad yr Unol Daleithiau yn hwb i sector ffilm a theledu llwyddiannus Cymru.

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod wedi gwerthu Seren Stiwdios yng Nghaerdydd i gwmni seilwaith cyfryngau mawr Great Point Studios sydd wedi lesio'r stiwdio ers 2020.