English icon English

Newyddion

Canfuwyd 86 eitem, yn dangos tudalen 2 o 8

Kate Eden-3

Cyhoeddi Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd Amgueddfa Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth fod Kate Eden wedi’i phenodi’n Gadeirydd newydd Amgueddfa Cymru.

Dawn Bowden TD 7886

Prosiectau twristiaeth yng Nghymru yn ennill cyfran o £5 miliwn er mwyn cael y pethau pwysig yn iawn ar gyfer ymwelwyr

Heddiw cadarnhaodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden, bod prosiectau twristiaeth ledled Cymru wedi ennill cyfran o gronfa gwerth £5 miliwn Llywodraeth Cymru, sef Y Pethau Pwysig, er mwyn cynorthwyo i ddarparu profiad gwyliau o’r radd flaenaf.

Welsh Government

Gwledydd a rhanbarthau Celtaidd yn dod at ei gilydd yn Llydaw

Bydd y Prif Weinidog yn cynrychioli Cymru yn y Fforwm Celtaidd a'r Ŵyl Interceltique yn Llydaw yr wythnos hon.  

Open FM -2

Cymru'n croesawu’r Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn yn ôl

Mae’r Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn a gyflwynir gan Rolex yn dychwelyd i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl am y tro cyntaf ers chwe blynedd y penwythnos hwn, wrth i gwrs Pen-y-bont ar Ogwr groesawu Pencampwriaeth 2023, lle mae rhai o enwogion y byd golff ar fin brwydro ar arfordir Cymru.

Addo-6

Mwynhewch Gymru mewn modd diogel yr haf hwn

Gyda’r ysgolion bellach ar eu gwyliau, mae Croeso Cymru wedi ymuno gyda Mentro’n Gall Cymru ar ymgyrch i ddangos i bobl sut i fwynhau’r awyr agored mewn modd diogel dros yr wythnosau nesaf.

desk -2

Y newyddion diweddaraf – cyllid newydd i gefnogi newyddiaduraeth leol yng Nghymru

Heddiw, cyhoeddodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, fod Llywodraeth Cymru yn darparu £200,000 er mwyn helpu i gryfhau newyddiaduraeth leol yng Nghymru.

Creative Wales showcase-2

Buddsoddiad Cymru Greadigol yn hybu economi Cymru ac yn helpu'r sector yng Nghymru i ffynnu

Mae buddsoddiad Cymru Greadigol mewn cynyrchiadau wedi rhoi hwb o £187m i economi Cymru ers iddi gael ei chreu yn 2020, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw.

Tintern-Abbey-conservation-3 (003)-2

Dechrau prosiect cadwraeth pum mlynedd yn Abaty Tyndyrn

Mae Cadw yn arwain rhaglen uchelgeisiol bum mlynedd o hyd o waith cadwraeth hanfodol yn Abaty eiconig Tyndyrn.

Celf ar y Cyd Aberystwyth Arts Centre-2

Cymunedau lleol am gael gwell cyfleoedd i fwynhau casgliad cenedlaethol o gelf gyfoes Cymru

Bydd casgliad celf gyfoes cenedlaethol Cymru yn cael ei arddangos mewn cymunedau ledled y wlad o dan gynlluniau newydd.

QV Holyhead -2

Y Dirprwy Weinidog yn croesawu’r Queen Victoria ar ei hymweliad cyntaf â Chaergybi

Galwodd y llong Cunard, y Queen Victoria, ym mhorthladd Caergybi dros y penwythnos (Sul, 4 Mehefin 2023), ei hymweliad cyntaf â Chymru.

 

MSJCW Jane Hutt with Cardiff City FC Women players

"Bydd dileu'r stigma o siarad am y misglwyf mewn chwaraeon yn annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan," meddai'r Gweinidog

Bydd dileu'r stigma o siarad am y misglwyf yn helpu i annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan mewn chwaraeon, meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip Jane Hutt.

Bluestone -2

Y Dirprwy Weinidog yn canmol y rhai sy’n creu profiadau gwyliau yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru

Mae staff sy’n gweithio yn niwydiant twristiaeth Cymru yn chwarae rôl hanfodol i sicrhau bod ymwelwyr yn cael croeso cynnes Cymreig ac yn dychwelyd adref gydag atgofion gwych o brofiad arbennig, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw er mwyn nodi Wythnos Twristiaeth Cymru.