English icon English

Newyddion

Canfuwyd 101 eitem, yn dangos tudalen 4 o 9

QV Holyhead -2

Y Dirprwy Weinidog yn croesawu’r Queen Victoria ar ei hymweliad cyntaf â Chaergybi

Galwodd y llong Cunard, y Queen Victoria, ym mhorthladd Caergybi dros y penwythnos (Sul, 4 Mehefin 2023), ei hymweliad cyntaf â Chymru.

 

MSJCW Jane Hutt with Cardiff City FC Women players

"Bydd dileu'r stigma o siarad am y misglwyf mewn chwaraeon yn annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan," meddai'r Gweinidog

Bydd dileu'r stigma o siarad am y misglwyf yn helpu i annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan mewn chwaraeon, meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip Jane Hutt.

Bluestone -2

Y Dirprwy Weinidog yn canmol y rhai sy’n creu profiadau gwyliau yn ystod Wythnos Twristiaeth Cymru

Mae staff sy’n gweithio yn niwydiant twristiaeth Cymru yn chwarae rôl hanfodol i sicrhau bod ymwelwyr yn cael croeso cynnes Cymreig ac yn dychwelyd adref gydag atgofion gwych o brofiad arbennig, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw er mwyn nodi Wythnos Twristiaeth Cymru.

WBF Hoodie Carys-2

Cyllid pellach ar gyfer Hwylusydd Lles yn sector sgrin Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod rhaglen beilot sy’n cefnogi pobl sy’n gweithio yn sector sgrin Cymru gyda’u hiechyd meddwl ar fin elwa o £150,000 ychwanegol yn dilyn cam cyntaf llwyddiannus.

Dawn Bowden TD 7886

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £1.7m i drawsnewid amgueddfeydd a llyfrgelloedd yng Nghymru

Mae Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi y bydd rhai o hoff amgueddfeydd a llyfrgelloedd Cymru yn cael eu trawsnewid ar ôl i Lywodraeth Cymru ddyfarnu swm o £1.7 miliwn.

Bishop's Palace, St Davids - Cadw-2

Nifer yr ymwelwyr â safleoedd Cadw ar y trywydd cywir i adfer yn llawn ar ôl Covid

  • Cafwyd dros 1.1 miliwn o ymweliadau â 23 o safleoedd â staff Cadw rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023.
  • Mae nifer yr ymwelwyr â safleoedd â staff Cadw wedi adfer i 92% o'r lefelau cyn COVID
  • Amcangyfrifir hefyd fod ymhell dros 1 miliwn o ymweliadau wedi cael eu gwneud â safleoedd heb staff Cadw.
  • Mae'r incwm, gan gynnwys ymweliadau â safleoedd Cadw, wedi adfer i’r lefelau cyn-COVID, sef £9.6m ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2023
Wales 1-3

Llywodraeth Cymru’n cefnogi cais y DU ac Iwerddon i gynnal UEFA EURO 2028

Mae Llywodraeth Cymru’n bartner llawn yn y cais uchelgeisiol ar y cyd rhwng y DU ac Iwerddon i gynnal Pencampwriaethau UEFA EURO 2028, meddai Prif Weinidog Cymru.

Llys Rhosyr-2

Llys Rhosyr – Llys Brenhinol Tywysogion Gwynedd yn dod yn heneb rhif 131 Cadw

Heddiw, mae Dawn Bowden Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon wedi cyhoeddi bod Llys Rhosyr ar Ynys Môn, sef llys pwysig i Dywysogion Gwynedd yn yr oesoedd canol wedi dod i feddiant Cadw ar gyfer y wlad. Bydd hanes y safle arwyddocaol hwn felly yn cael ei gadw a’i warchod ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

SDH Exterior (Pic credit Kiran Ridley)-2

Cadw yn cadarnhau’r bwriad i restru Neuadd Dewi Sant Caerdydd

Mae Cadw wedi cyhoeddi cynnig i restru Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, yn adeilad o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig.

large thumb preview Llwybrau2-2

Ymwelwyr wrth eu boddau â Chymru –  yn ôl ymchwil newydd

Mae pobl sy'n cymryd gwyliau yng Nghymru yn dweud eu bod yn fodlon iawn â'u profiadau yn y wlad, yn ôl ymchwil newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Croeso Cymru heddiw.

Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn - Pendine Tourist Attractor

Dod i adnabod Cymru dros y Pasg

Wrth iddi gael ei thywys ar y daith swyddogol gyntaf o amgylch atyniad newydd, gwerth miliynau o bunnoedd, i ymwelwyr yn Sir Gaerfyrddin, bu Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, yn annog pobl i ymweld â Chymru dros y Pasg.