English icon English

Newyddion

Canfuwyd 101 eitem, yn dangos tudalen 3 o 9

RWC-2

Vive Le Cymru!  Ymgyrch i ddangos diwylliant Cymru i ffans rygbi yng Nghwpan y Byd yn Ffrainc

Wrth i Gwpan Rygbi'r Byd baratoi ar gyfer y gêm gyntaf yn Ffrainc, mae Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid wedi ymuno â rhai o'r artistiaid gorau, cynhyrchwyr bwyd a diod a hyrwyddwyr diwylliannol o Gymru i ddangos yr hyn sydd ar gael gan Gymru oddi ar y cae. Fel rhan o'r cynlluniau hyn, bydd y lleoliad cerddoriaeth enwog Clwb Ifor Bach yn meddiannu Stereolux ar ôl gêm Cymru yn erbyn Georgia ar 7 Hydref. 

Rocket Science PN Hero Image 2-3

Cwmni gemau o America’n dewis Cymru fel ei bencadlys yn Ewrop

Mae cwmni gemau o’r Unol Daleithiau sydd â swyddfeydd yn Efrog Newydd ac yn Texas am sefydlu ei bencadlys Ewropeaidd yng Nghymru, diolch i gymorth Llywodraeth Cymru, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden.

Kate Eden-3

Cyhoeddi Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd Amgueddfa Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth fod Kate Eden wedi’i phenodi’n Gadeirydd newydd Amgueddfa Cymru.

Dawn Bowden TD 7886

Prosiectau twristiaeth yng Nghymru yn ennill cyfran o £5 miliwn er mwyn cael y pethau pwysig yn iawn ar gyfer ymwelwyr

Heddiw cadarnhaodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden, bod prosiectau twristiaeth ledled Cymru wedi ennill cyfran o gronfa gwerth £5 miliwn Llywodraeth Cymru, sef Y Pethau Pwysig, er mwyn cynorthwyo i ddarparu profiad gwyliau o’r radd flaenaf.

Welsh Government

Gwledydd a rhanbarthau Celtaidd yn dod at ei gilydd yn Llydaw

Bydd y Prif Weinidog yn cynrychioli Cymru yn y Fforwm Celtaidd a'r Ŵyl Interceltique yn Llydaw yr wythnos hon.  

Open FM -2

Cymru'n croesawu’r Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn yn ôl

Mae’r Bencampwriaeth Agored Golffwyr Hŷn a gyflwynir gan Rolex yn dychwelyd i Glwb Golff Brenhinol Porthcawl am y tro cyntaf ers chwe blynedd y penwythnos hwn, wrth i gwrs Pen-y-bont ar Ogwr groesawu Pencampwriaeth 2023, lle mae rhai o enwogion y byd golff ar fin brwydro ar arfordir Cymru.

Addo-6

Mwynhewch Gymru mewn modd diogel yr haf hwn

Gyda’r ysgolion bellach ar eu gwyliau, mae Croeso Cymru wedi ymuno gyda Mentro’n Gall Cymru ar ymgyrch i ddangos i bobl sut i fwynhau’r awyr agored mewn modd diogel dros yr wythnosau nesaf.

desk -2

Y newyddion diweddaraf – cyllid newydd i gefnogi newyddiaduraeth leol yng Nghymru

Heddiw, cyhoeddodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, fod Llywodraeth Cymru yn darparu £200,000 er mwyn helpu i gryfhau newyddiaduraeth leol yng Nghymru.

Creative Wales showcase-2

Buddsoddiad Cymru Greadigol yn hybu economi Cymru ac yn helpu'r sector yng Nghymru i ffynnu

Mae buddsoddiad Cymru Greadigol mewn cynyrchiadau wedi rhoi hwb o £187m i economi Cymru ers iddi gael ei chreu yn 2020, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw.

Tintern-Abbey-conservation-3 (003)-2

Dechrau prosiect cadwraeth pum mlynedd yn Abaty Tyndyrn

Mae Cadw yn arwain rhaglen uchelgeisiol bum mlynedd o hyd o waith cadwraeth hanfodol yn Abaty eiconig Tyndyrn.

Celf ar y Cyd Aberystwyth Arts Centre-2

Cymunedau lleol am gael gwell cyfleoedd i fwynhau casgliad cenedlaethol o gelf gyfoes Cymru

Bydd casgliad celf gyfoes cenedlaethol Cymru yn cael ei arddangos mewn cymunedau ledled y wlad o dan gynlluniau newydd.