English icon English

Newyddion

Canfuwyd 101 eitem, yn dangos tudalen 2 o 9

Firing Line Museum -2

Pasbort i ymweld â threftadaeth Cymru – dechreuwch yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru

 Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn dychwelyd ar gyfer y gwyliau hanner tymor (dydd Sadwrn 28 Hydref – dydd Sul 5 Tachwedd) gydag wythnos o ddigwyddiadau arbennig i ddathlu hanes a diwylliant amrywiol ein gwlad.

WLE books-2

Stori lwyddiannus i’r sector cyhoeddi

Bydd Cymru Creadigol yn arwain y daith fasnach gyntaf i’r 75ain Ffair Lyfrau Frankfurt/Frankfurter Buchmesse rhwng 18 a 22 Hydref.

PS image-2

Prif Weinidog Cymru yn croesawu'r penderfyniad ynghylch EURO UEFA 2028.

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi croesawu'r newyddion heddiw y bydd Cymru'n cynnal gemau yn rowndiau terfynol twrnament pêl-droed rhyngwladol mawr am y tro cyntaf.

Discover Wales SVW-C85-1617-0206-2

Cyflwyno Cymru i Brynwyr Rhyngwladol

Bydd cynrychiolwyr o bron i 30 o brif gwmnïau teithiau - sy'n gyfrifol am ddod â miloedd o ymwelwyr rhyngwladol o bob cwr o'r byd i'r DU bob blwyddyn - yn cymryd rhan mewn digwyddiad 'Darganfod Cymru' yng Nghaerdydd a'r cyffiniau rhwng 8-10 Hydref.

neath Abbey -2

Ceidwaid Ifanc o Gastell-nedd yn darganfod mwy am eu treftadaeth leol

Yn ddiweddar, aeth Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Diwylliant a Chwaraeon, Dawn Bowden i ymweld ag Abaty Castell-nedd i weld sut mae cynllun Cadw yn ennyn diddordeb a balchder ymhlith disgyblion ysgol leol am y safle mynachaidd trawiadol – ar garreg eu drws.

Gwledd 2023S4C 0838-2

Sinema Cymru - Cyhoeddi cronfa newydd i hybu ffilmiau Cymraeg

Mae cronfa i gefnogi ffilmiau nodwedd Cymraeg sydd â'r potensial i fod ar y sgrin fawr yn rhyngwladol, bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

GPS-3

Buddsoddiad yr Unol Daleithiau yn hwb i sector ffilm a theledu llwyddiannus Cymru.

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei bod wedi gwerthu Seren Stiwdios yng Nghaerdydd i gwmni seilwaith cyfryngau mawr Great Point Studios sydd wedi lesio'r stiwdio ers 2020.

wrexham -12

Ffocws ar Amgueddfeydd yng Nghymru

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn dangos y cyfraniad pwysig y mae amgueddfeydd yn ei wneud i fywyd diwylliannol ac economi Cymru.

RWC-2

Vive Le Cymru!  Ymgyrch i ddangos diwylliant Cymru i ffans rygbi yng Nghwpan y Byd yn Ffrainc

Wrth i Gwpan Rygbi'r Byd baratoi ar gyfer y gêm gyntaf yn Ffrainc, mae Llywodraeth Cymru a'i phartneriaid wedi ymuno â rhai o'r artistiaid gorau, cynhyrchwyr bwyd a diod a hyrwyddwyr diwylliannol o Gymru i ddangos yr hyn sydd ar gael gan Gymru oddi ar y cae. Fel rhan o'r cynlluniau hyn, bydd y lleoliad cerddoriaeth enwog Clwb Ifor Bach yn meddiannu Stereolux ar ôl gêm Cymru yn erbyn Georgia ar 7 Hydref. 

Rocket Science PN Hero Image 2-3

Cwmni gemau o America’n dewis Cymru fel ei bencadlys yn Ewrop

Mae cwmni gemau o’r Unol Daleithiau sydd â swyddfeydd yn Efrog Newydd ac yn Texas am sefydlu ei bencadlys Ewropeaidd yng Nghymru, diolch i gymorth Llywodraeth Cymru, meddai Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden.

Kate Eden-3

Cyhoeddi Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd Amgueddfa Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth fod Kate Eden wedi’i phenodi’n Gadeirydd newydd Amgueddfa Cymru.