English icon English

Newyddion

Canfuwyd 101 eitem, yn dangos tudalen 4 o 9

Bishop's Palace, St Davids - Cadw-2

Nifer yr ymwelwyr â safleoedd Cadw ar y trywydd cywir i adfer yn llawn ar ôl Covid

  • Cafwyd dros 1.1 miliwn o ymweliadau â 23 o safleoedd â staff Cadw rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023.
  • Mae nifer yr ymwelwyr â safleoedd â staff Cadw wedi adfer i 92% o'r lefelau cyn COVID
  • Amcangyfrifir hefyd fod ymhell dros 1 miliwn o ymweliadau wedi cael eu gwneud â safleoedd heb staff Cadw.
  • Mae'r incwm, gan gynnwys ymweliadau â safleoedd Cadw, wedi adfer i’r lefelau cyn-COVID, sef £9.6m ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2023
Wales 1-3

Llywodraeth Cymru’n cefnogi cais y DU ac Iwerddon i gynnal UEFA EURO 2028

Mae Llywodraeth Cymru’n bartner llawn yn y cais uchelgeisiol ar y cyd rhwng y DU ac Iwerddon i gynnal Pencampwriaethau UEFA EURO 2028, meddai Prif Weinidog Cymru.

Llys Rhosyr-2

Llys Rhosyr – Llys Brenhinol Tywysogion Gwynedd yn dod yn heneb rhif 131 Cadw

Heddiw, mae Dawn Bowden Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon wedi cyhoeddi bod Llys Rhosyr ar Ynys Môn, sef llys pwysig i Dywysogion Gwynedd yn yr oesoedd canol wedi dod i feddiant Cadw ar gyfer y wlad. Bydd hanes y safle arwyddocaol hwn felly yn cael ei gadw a’i warchod ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

SDH Exterior (Pic credit Kiran Ridley)-2

Cadw yn cadarnhau’r bwriad i restru Neuadd Dewi Sant Caerdydd

Mae Cadw wedi cyhoeddi cynnig i restru Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, yn adeilad o ddiddordeb pensaernïol a hanesyddol arbennig.

large thumb preview Llwybrau2-2

Ymwelwyr wrth eu boddau â Chymru –  yn ôl ymchwil newydd

Mae pobl sy'n cymryd gwyliau yng Nghymru yn dweud eu bod yn fodlon iawn â'u profiadau yn y wlad, yn ôl ymchwil newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Croeso Cymru heddiw.

Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn - Pendine Tourist Attractor

Dod i adnabod Cymru dros y Pasg

Wrth iddi gael ei thywys ar y daith swyddogol gyntaf o amgylch atyniad newydd, gwerth miliynau o bunnoedd, i ymwelwyr yn Sir Gaerfyrddin, bu Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, yn annog pobl i ymweld â Chymru dros y Pasg.

MR-76

Cadeirydd newydd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru yn cael ei chyhoeddi

Mae Gweinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden, wedi cyhoeddi heddiw fod Maggie Russell wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd newydd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Skyline1-2

Menter twristiaeth newydd yn Abertawe yn anelu’n uchel

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £4 miliwn i ddenu atyniad twristiaeth newydd ac o'r radd flaenaf gan Skyline i Abertawe.

Criccieth Knight School -2

Mwynhewch antur hanesyddol gyda Cadw y Pasg hwn

Mae Cadw wedi cyhoeddi ystod o ddigwyddiadau hwyliog i’r teulu sy’n cael eu cynnal ar nifer o’i safleoedd hanesyddol dros benwythnos gŵyl banc y Pasg eleni (8–10 Ebrill 2023).

Heritage Crime MoU3

Cadw yn ymuno â gwasanaethau eraill i daclo troseddau treftadaeth yng Nghymru

Heddiw cadarnhaodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden y bydd gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw yn ymuno â’r heddlu ac asiantaethau eraill i fynd i’r afael â throseddau treftadaeth ac eiddo diwylliannol yng Nghymru.

Dai Potsh-2

Cyllid newydd i gwmnïau yng Nghymru ddatblygu cynnwys dwyieithog i gynulleidfaoedd ifanc

Heddiw, mae Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, wedi cyhoeddi y bwriedir datblygu rhagor o raglenni Cymraeg, ym maes gweithredu byw ac animeiddio, ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru, diolch i hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru.