English icon English

Newyddion

Canfuwyd 6 eitem

LGBTQ flag-3

Gwaith ar wahardd therapi trosi yn symud ymlaen yng Nghymru

Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, yn amlinellu gwaith Llywodraeth Cymru ar hyrwyddo cydraddoldeb LHDT yng Nghymru. 

Welsh Government logo

Staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn cael cynnig hyfforddiant LGBTQ+

Mae menter newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i arddangos, rhannu a dathlu hanes a diwylliant LGBTQ+ lleol yn eu casgliadau, yn ôl cyhoeddiad gan weinidogion Llywodraeth Cymru heddiw.

HB Poppy Day-2

Cymru’n Cofio ac yn Rhoi Cymorth

Mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am gymorth i gyn-filwyr yng Nghymru wedi diolch i aelodau presennol a chyn-aelodau’r lluoedd arfog am eu dewrder, wrth i’r genedl gofio aberthau’r holl bersonél ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

LGBTQ flag-2

“Helpwch ni i gyflawni ein huchelgais i ddod y genedl fwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop”

Gyda Llywodraeth Cymru yn addo i fod y genedl fwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop, lansiodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Partneriaethau Cymdeithasol, Hannah Blythyn, ymgynghoriad y Cynllun Gweithredu LGBTQ+ heddiw, a fydd yn amlinellu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflawni'r uchelgais hanesyddol yma.

Pride - Couple holing hands-2

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn cymorth newydd ar gyfer Pride fel rhan o gynlluniau uchelgeisiol i sicrhau mai Cymru fydd y wlad fwyaf cyfeillgar i bobl LGBTQ+ yn Ewrop.

Wrth i Fis Pride dynnu i ben, cyfeiriodd y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn, at record Llywodraeth Cymru o ran hyrwyddo hawliau LGBTQ+ yng Nghymru, ac amlinellodd becyn uchelgeisiol o fesurau i helpu i sicrhau mai Cymru yw’r wlad fwyaf cyfeillgar i bobl LGBTQ+ yn Ewrop. 

Hannah Blythyn (L)

Dathlu 10 mlynedd o gefnogaeth genedlaethol ar gyfer personél y Lluoedd Arfog

Wrth i ddathliadau Wythnos y Lluoedd Arfog [21 i 27 Mehefin] gael eu cynnal ar draws y wlad, mae’r digwyddiadau eleni hefyd yn nodi 10 mlynedd ers i sefydliadau ar draws Cymru ymrwymo i Gyfamod y Lluoedd Arfog.