English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 15 o 19

02.08.21 mh Big Ideas Wales Lydia Hitchings 8-2

Entrepreneuriaid Cymru yn allweddol i adferiad economaidd – Vaughan Gething

Mae mwy o bobl yng Nghymru yn dechrau menter fusnes newydd ac yn manteisio ar y newidiadau economaidd a ffordd o fyw sydd wedi'u gyrru gan bandemig Covid-19, meddai Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw wrth i wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ddechrau.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn helpu i greu 25,000 o swyddi drwy ei gwasanaeth Busnes Cymru

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, sy'n darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy'n dechrau, gweithredu a datblygu busnesau, wedi helpu i greu 25,000 o swyddi ledled Cymru ers 2016, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Welsh Government

"Datblygu yng Nghymru, gwerthu i'r byd" – Vaughan Gething

"Datblygu eich busnes yng Nghymru a gwerthu i'r byd" - dyna oedd neges Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw wrth iddo ymweld â'r gwneuthurwr a'r allforiwr o Bont-y-pŵl Flamgard Calidair i annog mwy o gwmnïau o Gymru i allforio eu nwyddau a'u gwasanaethau yn rhyngwladol.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn denu tîm technoleg glyfar byd-eang i Gymru

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd y darparwr technoleg ynni clyfar arloesol, Thermify, yn sefydlu cyfleuster yn ne Cymru.

Mae’r cwmni rhyngwladol, y mae’r entrepreneur o Silicon Valley Travis Theune yn bennaeth arno, yn bwriadu symud i safle Sony ym Mhencoed fis hwn.

Vaughan Gething  (L)

Symud Economi Cymru Ymlaen: "Adferiad Tîm Cymru, a adeiladwyd gan bob un ohonom" - Gweinidog yr Economi

Bydd Llywodraeth Cymru yn dilyn polisi economaidd blaengar sy'n canolbwyntio ar well swyddi, gan leihau'r rhaniad sgiliau a mynd i'r afael â thlodi, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am Ystadegau'r Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

43620 TTP COVID PASS STATIC 2 1100x628 3W

Cymru’n cyflwyno Pàs Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos

Rhaid i bobl yng Nghymru ddangos Pàs Covid neu eu statws Covid i fynd i glybiau nos a digwyddiadau mawr o heddiw ymlaen (7am ddydd Llun 11 Hydref 2021).

Jobs Growth Wales -2

Rhaglen newydd i greu cyfleoedd gwaith all newid bywydau pobl 16-18 oed yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio rhaglen hyblyg newydd i helpu pobl ifanc 16-18 oed i wireddu’u potensial ac i gymryd eu camau cyntaf i fyd gwaith.

Welsh Government

Prosiect Trawsnewid Trefi'r Rhyl yn talu ar ei ganfed – Gweinidog yr Economi

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw fod prosiect mewn cyn safle adeiladwyr yn y Rhyl yn talu ar ei ganfed yng nghanol y dref gan greu swyddi, creu cyfleoedd hyfforddi a chefnogi tai fforddiadwy.

Welsh Government

Cymorth hanfodol gan y Gronfa Cadernid Economaidd yn helpu i warchod staff â sgiliau arbennig gydag arbenigwyr technoleg resin yn Nhrefforest

Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i warchod 30 o staff â sgiliau arbennig gydag arbenigwyr technoleg resin yn Nhrefforest diolch i gyllid gan ei Chronfa Cadernid Economaidd. 

Welsh Government

Llywodraeth Cymru’n ymestyn y cynllun cymhellion i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi estyn y cynllun cymhellion i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid yng Nghymru tan fis Chwefror 2022.

Welsh Government

Llywodraeth y DU yn 'gadael cymunedau yn y tywyllwch ac yn gwadu buddsoddiad hanfodol i Gymru' wrth ymdrin â chronfeydd olynol yr UE – Vaughan Gething

Heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, fod oedi parhaus Llywodraeth y DU o ran darparu arian newydd gan yr UE i Gymru yn gadael cymunedau yn y tywyllwch, a fydd yn arwain at golli cyfleoedd gwaith i Gymru ac yn tanseilio prosiectau sydd mawr eu hangen