English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 12 o 19

Welsh Government

£13m i Undebau Llafur ddarparu cymorth dysgu ac uwchsgilio gweithwyr

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd dros £13 miliwn yn helpu Undebau Llafur i ddarparu atebion sgiliau a chymorth dysgu i weithwyr dros y tair blynedd nesaf.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn ymweld ag allforiwr llwyddiannus o Gymru i annog busnesau eraill i ystyried manteision masnachu rhyngwladol

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi ymweld ag allforiwr llwyddiannus o Gymru i weld yn uniongyrchol yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r busnes yn dilyn pandemig y coronafeirws. Mae hefyd wedi annog mwy o gwmnïau o Gymru i fanteisio ar gymorth Llywodraeth Cymru i allforio eu nwyddau a'u gwasanaethau yn rhyngwladol.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yn penodi Bwrdd Cynghori Economaidd newydd

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi penodiadau i Bwrdd Cynghori Gweinidogol Economaidd newydd, a fydd yn rhoi cyngor arbenigol ar faterion polisi economaidd i Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Sefydlu Diwydiant Sero Net Cymru i gefnogi datgarboneiddio diwydiant Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd corff newydd, Diwydiant Sero Net Cymru yn cael ei greu i gefnogi datgarboneiddio diwydiant Cymru a chreu swyddi newydd yn niwydiannau gwyrdd y dyfodol.

Welsh Government

Agorodd y pandemig y drws i weithio o bell, nawr mae angen i ni gefnogi'r ffordd hon o weithio i genedlaethau'r dyfodol

Mae'r ffordd y mae pobl yn gweithio wedi newid yn sylweddol ers y pandemig ac mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i wneud popeth o fewn ei gallu i helpu i gadw'r manteision cadarnhaol a brofir gan lawer ac annog mwy o fusnesau i fabwysiadu'r dull newydd hwn o weithio.

Masnach Rhyngwladol

Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi pecyn cymorth o bwys i helpu busnesau Cymru i allforio'n fyd-eang

  • Buddsoddiad o £4 miliwn mewn rhaglenni i greu allforwyr newydd ac i helpu busnesau sy’n allforio eisoes i dyfu ac ehangu i farchnadoedd newydd dramor.
  • Cyhoeddi rhaglen newydd o ddigwyddiadau rhyngwladol – gan gynnwys teithiau masnach i Ogledd America ac America Ladin, y Dwyrain Canol, Affrica, Asia, Awstralasia ac Ewrop.
Welsh Government

Cynllun cymhellion Llywodraeth Cymru i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid anabl wedi cynyddu a’i ymestyn am flwyddyn arall

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd busnesau sy'n recriwtio prentisiaid anabl llawn amser dros y flwyddyn nesaf yn gallu disgwyl derbyn cymhelliant ychwanegol o £2,000.

Welsh Government

Gweinidog yn datgelu cynllun newydd i gael mwy o bobl yng Nghymru i weithio

Heddiw mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi datgelu cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru i helpu mwy o bobl yng Nghymru i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.

Welsh Government

Cadeirydd ac aelod newydd wedi cael eu penodi i Fwrdd Gyrfa Cymru

Mae Erica Cassin wedi cael ei phenodi'n Gadeirydd newydd Bwrdd Gyrfa Cymru, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw.

Mae'r Gweinidog hefyd wedi penodi James Harvey yn aelod o'r Bwrdd.

dubai-2

Y goreuon o sector technoleg Cymru i gael eu harddangos yn Expo 2020 Dubai

Prif sefydliadau technoleg a seiber Cymru i gyflwyno Uwchgynhadledd Technoleg ar 1  Mawrth, gyda dirprwyaeth yn ymuno â'r digwyddiad er mwyn chwilio am gyfleoedd masnach

Welsh Government

Cymru ar ei ffordd at fod yn ddiwastraff trwy ddefnyddio cewynnau ar gyfer yr A487

Fel rhan o’r ymdrech i wneud Cymru’n wlad ddiwastraff erbyn 2050, mae Llywodraeth Cymru wedi treialu defnyddio hen gewynnau fel rhan o’r wyneb newydd ar ddarn o’r A487 rhwng Aberteifi ac Aberystwyth.