English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 9 o 19

Welsh Government

Partneriaeth â Llywodraeth Cymru’n datblygu swyddfeydd newydd yng Nghross Hands

Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â Chyngor Sir Caerfyrddin wedi cefnogi cynllun i adeiladu swyddfeydd newydd o’r ansawdd uchaf yng Nghross Hands, fydd yn helpu i greu swyddi newydd yn yr ardal, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn ymweld ag ABER Instruments – llinyn i fesur llwyddiant

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi ymweld ag ABER Instruments yn Aberystwyth, cwmni sy'n eiddo i'r gweithwyr, sy'n mynd o nerth i nerth, a hynny diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Atherton 1-2

Troi pedalau yn sail i lwyddiant Atherton Bikes

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ag Atherton Bikes, Machynlleth, i glywed am eu llwyddiant ers sefydlu’r cwmni gweithgynhyrchu beiciau yn 2019.

Vaughan Gething at the forge in Cei Llechi (2)-2

Gweinidog yr Economi yn ymweld â Cei Llechi ar ei newydd wedd

Cafodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, gyfle heddiw i weld Cei Llechi yng Nghaernarfon ar ei newydd wedd, yn dilyn prosiect adfywio gwerth £5.9 miliwn.

Wales Red Wall Football Fans Together Stronger Poster 2

100 diwrnod i fynd: Cronfa £1.5m yn agor i ddathlu Cymru yng Nghwpan y Byd

Wrth i ni ddechrau cyfri y 100 diwrnod i lawr tan gêm gyntaf Cwpan y Byd Cymru mewn 64 o flynyddoedd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio cronfa gwerth £1.5 miliwn i hyrwyddo a dathlu Cymru.

Welsh Government

Buddsoddiad o £1.98m gan Lywodraeth Cymru yn gweld canolfan ymchwil a datblygu flaenllaw ar agor yn y Trallwng

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw bod canolfan ymchwil a datblygu flaenllaw wedi agor yn y Trallwng diolch i fuddsoddiad o £1.98m gan Lywodraeth Cymru.

UHQ WindTower with Logos Extrac 1-2

Cymru, gwlad sy’n arloesi: Cwmni ym Maglan a Llywodraeth Cymru’n cydfuddsoddi i ddatblygu syniad digynsail yn y DU ym maes technoleg ffonau symudol

  • Mae Crossflow Energy yn dylunio mastiau ffonau symudol sy’n arwain y byd, sy’n defnyddio pŵer o dyrbin gwynt arloesol, a allai fynd i’r afael ag ardaloedd lle nad oes signal a helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd
  • Bellach mae’r cwmni’n denu sylw darparwyr telathrebu o bob rhan o’r byd
  • Mae cwmnïau yng Nghymru yn dylunio ac yn masnacheiddio cynhyrchion newydd arloesol diolch i gymorth arloesi gan Lywodraeth Cymru
  • Mae’r Gweinidog wedi lansio ymgynghoriad ar strategaeth draws-lywodraethol newydd i Gymru.
1May2003 01-2

Camau Llywodraeth Cymru yn datrys y bygythiad i gyflenwad pŵer Parc Ynni Baglan

  • Roedd cwsmeriaid Parc Ynni Baglan yn wynebu colli eu cyflenwad trydan pan gafodd cwmni rhwydwaith gwifrau preifat ei ddiddymu’n orfodol.
  • Lansiodd Llywodraeth Cymru gamau cyfreithiol i atal Derbynnydd Swyddogol Llywodraeth y DU rhag diffodd y cyflenwad pŵer a buddsoddi dros £4m i adeiladu rhwydweithiau trydan newydd.
  • Mae ymyrraeth yn diogelu busnesau a fyddai wedi cael eu heffeithio gan golli pŵer, a allai beryglu hyd at 1,200 o swyddi lleol, a'r amgylchedd lleol oherwydd y perygl o lifogydd.
Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn ymweld â sector gofod Cymru

  • Y Gweinidog yn ymweld â’r sector gofod wrth i'r lloeren gyntaf a wnaed yng Nghymru gael ei pharatoi i gael ei lansio i'r gofod yn nes ymlaen yn yr haf.  
  • Cymru yn denu cwmnïau newydd y diwydiant gofod – gyda chymorth Llywodraeth Cymru yn chwarae rôl hanfodol yn eu llwyddiant cynnar.  
  • Mae gan swyddi yn y diwydiant gofod y potensial i drawsnewid economi Cymru.  
FOCUS WALES - Public Service Broadcasting 41 at FOCUS Wales 2022 Credit Kev Curtis-2

Gwneud i bethau anhygoel ddigwydd mewn mannau anarferol ac annhebygol"  -  Gweinidog yr Economi yn lansio strategaeth ddigwyddiadau uchelgeisiol newydd i Gymru

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio strategaeth newydd i helpu i greu swyddi a lledaenu ffyniant economaidd drwy annog ystod eang o ddigwyddiadau llwyddiannus, cynaliadwy ac unigryw Gymreig ledled Cymru.