English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 13 o 19

winter campaign 2

Rhyfeddodau Cymru yn y Gaeaf

Mae ymgyrch gan Croeso Cymru wedi bod yn cadw Cymru ar flaen ein meddyliau fel cyrchfan gwyliau drwy gydol y gaeaf – gyda llawer nawr yn mynd ar eu gwyliau cyntaf yn ystod hanner tymor Chwefror.

Welsh Government

Cynllun newydd i lansio sector gofod Cymru i orbit

Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth newydd i sicrhau bod Cymru’n gweithredu ar flaen y gad yn y sector gofod byd-eang, gan helpu i greu swyddi o ansawdd uchel ar hyd a lled y wlad.

Welsh Government

Ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd i agor

Mae ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yr A487 wedi'i chwblhau cyn pryd a bydd nawr yn agored i draffig ddydd Sadwrn 19 Chwefror yn hytrach na dydd Gwener 18 Chwefror er mwyn peidio ag annog unrhyw deithio diangen yn ystod Storm Eunice.

Welsh Government

Cyllid gan Lywodraeth Cymru yn diogelu swyddi mewn cwmni ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi bod cyllid Llywodraeth Cymru wedi helpu i sicrhau peiriannau awtomataidd arloesol ar gyfer TBD Ltd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan ddiogelu 20 o swyddi, gwella effeithlonrwydd a darparu cyfleoedd twf newydd.

science-3

Cymru yn annog rhagor o ferched i ddod y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr

Bydd annog rhagor o ferched i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn helpu Cymru i arloesi wrth fynd i’r afael â rhai o’r heriau byd-eang mawr sy’n wynebu cymdeithas, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2022: Gweinidog yn ymrwymo £366m i ddarparu 125,000 o brentisiaethau pob oed yng Nghymru

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi ar ddechrau Wythnos Prentisiaethau Cymru 2022 y bydd Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £366m dros y tair blynedd nesaf i ddarparu 125,000 o brentisiaethau pob oed ledled Cymru yn ystod tymor y llywodraeth hon.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn helpu i sicrhau 102 o swyddi a dyfodol disglair i ffatri sy’n cynhyrchu rhannau modurol ym Mhowys

Heddiw mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi dod i’r adwy drwy brynu eiddo masnachol yn Llanfyllin ym Mhowys. A hynny, er mwyn paratoi'r ffordd i'r gwneuthurwr rhannau modurol Marrill Group Ltd gymryd yr awenau. Mae’r fenter yn sicrhau 102 o swyddi a chyfleoedd i ehangu'r safle yn y dyfodol.

welsh flag-2

Gweinidog yr Economi yn galw ar Lywodraeth y DU i roi’r £1bn yn ôl i Gymru fel ymdrech i ‘godi’r gwastad’

Bydd cyllideb Cymru bron i £1 biliwn ar ei cholled erbyn 2024 oherwydd methiant Llywodraeth y DU i gadw ei haddewid na fyddai Cymru'n colli’r "un geiniog" am i’r DU adael yr UE, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi datgelu heddiw.

Welsh Government

Busnes Cymru yn rhoi hwb i economi Cymru gwerth £790 miliwn y flwyddyn erbyn canol 2021

Fe wnaeth cefnogaeth gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru roi hwb o tua £790 miliwn y flwyddyn i economi Cymru erbyn canol 2021, yn ôl ymchwil newydd a ddadorchuddiwyd gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Y Gronfa Cadernid Economaidd yn derbyn ceisiadau am gymorth ariannol brys

Gall busnesau yng Nghymru sy'n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron wneud cais am gymorth ariannol brys gan Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Gwiriwr cymhwysedd ar gyfer pecyn cefnogi busnesau Omicron gwerth £120m yn mynd yn fyw

Gall busnesau yng Nghymru sy’n cael eu heffeitho gan ymlediad cyflym y feirws Omicron gael gwybod faint y gallant ddisgwyl ei dderbyn mewn cymorth ariannol brys gan Lywodraeth Cymru erbyn hyn.

Money-5

Mentrau Cymdeithasol Cymru yn derbyn hwb ariannol o £574,000 gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £574,000 o gyllid ar gael i gefnogi pedwar prosiect newydd a fydd yn helpu'r sector mentrau cymdeithasol yng Nghymru i sicrhau adferiad economaidd tecach a gwyrddach, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.