English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 18 o 19

Cargo ship-2

Gweinidogion Cymru yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu ar Borthladdoedd Rhydd yng Nghymru

Nid oes sôn eto bod Llywodraeth y DU am roi cynnig ger bron Llywodraeth Cymru i sefydlu porthladd rhydd yng Nghymru. Dyna fydd neges Gweinidogion Cymru wrth bwyllgor yn San Steffan yn ddiweddarach heddiw.

llyn peninsula Chris Thorne 2-2

Cadw ymwelwyr a Chymru'n ddiogel yr haf hwn

Mewn sesiwn ar-lein a gynhaliwyd gan Croeso Cymru heddiw, cafodd busnesau twristiaeth gyfle i glywed gan yr RNLI a Mentro’n Gall Cymru am sut i helpu gwesteion ac ymwelwyr i fod yn fwy diogel yn yr awyr agored yr haf hwn.

restaurant-2

Gostyngiad ardrethi busnes llawn yn parhau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn atgoffa busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru na fydd yn rhaid iddynt dalu unrhyw ardrethi tan fis Ebrill 2022 wrth i ostyngiadau llawn yn Lloegr ddod i ben yfory (1 Gorffennaf).

BUSINESS SUPPORT - W

Gweinidog yr Economi yn cadarnhau cymorth pellach gan Lywodraeth Cymru i fusnesau y mae cyfyngiadau Covid yn effeithio arnynt

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, bydd busnesau yng Nghymru sy'n dal i deimlo effeithiau cyfyngiadau Covid yn cael hyd at £25,000 o gymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan tan ddiwedd mis Medi 2021

Bydd busnesau sy’n dioddef effeithiau pandemig y Coronafeirws yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu troi allan tan ddiwedd mis Medi 2021, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government

Dyfodol cryfach yn disgwyl economi’r Gogledd – Gweinidog yr Economi

Mae dyfodol cryfach yn disgwyl economi’r Gogledd, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw yn ystod ei ymweliad â’r rhanbarth

Wockhardt 240621 High Res-2

Gweinidogion yn canmol Wockhardt o Wrecsam am eu llwyddiant gyda brechlyn Covid.

Gwnaeth Gweinidogion Cymru ymweld â chwmni Wockhardt yn Wrecsam heddiw i ganmol y gweithlu am eu cyfraniad allweddol at gynhyrchu brechlyn Astra Zeneca sy’n rhan flaenllaw o raglen frechu lwyddiannus Cymru.

GCRE-2

O’r glo gorau i brofion technolegol o safon uchel ar gyfer rheilffyrdd: "Canolfan fyd-eang newydd ar y trywydd iawn i drawsnewid cymoedd y gorllewin" – Vaughan Gething

Bydd cyfleuster profi rheilffyrdd newydd o safon uchel ar hen safle cloddio glo brig ym mhen cymoedd Dulais ac Abertawe yn trawsnewid yr ardal drwy greu swyddi newydd o ansawdd uchel, dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, heddiw.

welsh flag-3

Cymru yw’r unig wlad yn y DU i gynyddu buddsoddiad mewnol yn ystod pandemig Covid19 diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Cymru oedd yr unig wlad yn y DU i weld nifer y prosiectau buddsoddi mewnol yn cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda bron i 7,000 o swyddi buddsoddiad tramor yn cael eu diogelu diolch i gefnogaeth economaidd uniongyrchol Covid-19 gan Lywodraeth Cymru, yn ôl ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

Welsh Government

“Bydd Gwarant i Bobl Ifanc yn helpu i sicrhau nad oes cenhedlaeth goll yng Nghymru” – Vaughan Gething

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi cyfle i bawb dan 25 oed gael gwaith, addysg, hyfforddiant, neu hunangyflogaeth drwy ei Gwarant newydd i Bobl Ifanc, i helpu i sicrhau nad oes cenhedlaeth goll yng Nghymru yn dilyn y pandemig Covid, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Zip World Tower 3-4

"Mae atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr" – Vaughan Gething

Ar ymweliad ag atyniad mwyaf newydd Cymru, Zip World Tower, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething fod atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr dros yr haf.

Welsh Government

Creu mwy na 100 o swyddi newydd yng Nglynebwy yn sgil hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru

Mae'r gwneuthurwr batri byd-eang GS Yuasa yn creu 105 o swyddi newydd ac yn diogelu 360 o swyddi eraill yn ei ffatri gynhyrchu yng Nglynebwy diolch i hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru.