English icon English

Newyddion

Canfuwyd 251 eitem, yn dangos tudalen 1 o 21

WG positive 40mm-3

Anghydfod cyflogau aelodau Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) – Meddygon Iau, Ymgynghorwyr a Meddygon Arbenigol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru a thri phwyllgor cenedlaethol BMA Cymru Wales sy’n cynrychioli ymgynghorwyr, meddygon SAS a meddygon iau wedi cytuno i gynnal negodiadau ffurfiol ar gyflogau.

Welsh Government

Ffioedd deintyddol y GIG i gynyddu o fis Ebrill

Bydd cost triniaeth ddeintyddol y GIG yng Nghymru yn cynyddu o 1 Ebrill.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau diogelwch cleifion yn ystod trydedd streic y meddygon iau

Mae Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a Chymdeithas Feddygol Prydain yn cydweithio i sicrhau diogelwch cleifion tra bydd y meddygon iau ar streic am y trydydd tro yr wythnos nesaf.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Ionawr a Chwefror 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gafodd eu cyhoeddi heddiw.

Martin Padfield-3

Hyfforddwr pêl-droed o Lyn Ebwy yn ailafael yn llawn yn y gêm diolch i dechnoleg symudedd

Gall Martin Padfield, 49 oed - a gollodd ei goes 24 o flynyddoedd yn ôl - ymuno yn llawn yn yr hwyl gyda thîm pêl-droed ei fab unwaith eto wedi iddo gael pengliniau prosthetig arbenigol a reolir gan ficrobrosesydd diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Disgwyliadau newydd ar fyrddau iechyd i wella perfformiad adrannau achosion brys

Heddiw, mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi cyhoeddi safonau ansawdd newydd ar gyfer gwella perfformiad adrannau achosion brys. Ymhlith rhai o'r ffyrdd a fydd yn cael eu defnyddio i wella perfformiad mae dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth o gyflymu amseroedd asesu a lleihau'r amser y mae cleifion yn aros i gael eu derbyn i'r ysbyty, yn ogystal â dull sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd.

women together-2

Arweinydd clinigol newydd i helpu i wella gwasanaethau iechyd menywod

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi croesawu penodiad arweinydd clinigol newydd ar gyfer iechyd menywod a fydd yn helpu i annog gwelliannau mewn gwasanaethau iechyd menywod ledled Cymru.

Reception Kerala-2

250 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol newydd i Gymru

Bydd 250 o nyrsys a meddygon yn dod i Gymru o dan gytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Kerala.

Tata2-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyfarfod â Tata Steel yn Mumbai

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi ailadrodd cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru yn ystod ei chyfarfod â Tata Steel yn India yn gynharach heddiw (dydd Iau 29 Chwefror).

Welsh Government

Dros £14 miliwn i wella'r adran achosion brys yn Ysbyty'r Faenor

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi cyhoeddi yn swyddogol fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £14 miliwn i ehangu ac ad-drefnu rhannau o adran achosion brys Ysbyty Athrofaol y Faenor.

Welsh Government

Disgwylir tarfu sylweddol ond bydd gofal brys yn parhau yn ystod ail streic meddygon iau

Bydd gofal brys a gofal mewn sefyllfaoedd lle mae bywyd yn y fantol yn parhau i gael eu darparu yn ystod ail streic meddygon iau yng Nghymru yr wythnos hon, ond disgwylir y bydd tarfu sylweddol ar wasanaethau eraill.