English icon English

Newyddion

Canfuwyd 229 eitem, yn dangos tudalen 3 o 20

Welsh Government

Gallai cymorth ychwanegol i bobl ar restrau aros y GIG helpu i arbed rhai o’r  6,000 o driniaethau sy’n cael eu canslo

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi lansio polisi newydd i gefnogi pobl sy'n aros am driniaeth. Bydd hyn yn helpu i osgoi canslo rhai o’r 6,000 o driniaethau’r GIG sy’n cael eu canslo ar y funud olaf yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi bwrdd cynghori ar gynllun y Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi aelodau panel cynghori i fonitro a chraffu ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella'r ddarpariaeth o ofal Cymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

pexels-gustavo-fring-5621860-2

Annog rhieni i fynd â’u plant am brawf llygaid yr haf hwn

Mae ymgyrch newydd yn annog rhieni i fynd â’u plant at eu hoptegwyr lleol am brawf llygaid yr haf hwn.

Welsh Government

Gweinidog yn diolch i staff gweithgar y NHS ar draws Gogledd Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi treulio tridiau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yr wythnos hon yn cwrdd â staff a chleifion ar draws Gogledd Cymru.

doctor-using-smartphone-help-patient-sitting-his-office-doctor-talking-phone

Deallusrwydd artiffisial yn helpu i ganfod achosion o ganser yng Nghymru

Mae deallusrwydd artiffisial yn newid y ffordd y gwneir diagnosis o achosion posibl o ganser y prostad a chanser y fron yng Nghymru.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Mai a Mehefin 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r data Perfformiad NHS diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw (20 Gorffennaf).

Health Minister, Eluned Morgan

Ni fydd model y GIG heddiw yn gynaliadwy gyda'r cynnydd a ragwelir yn y galw arno, a mae dewisiadau anodd o'n blaenau." – y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan

Wrth i'r GIG gyrraedd 75 oed, mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi nodi sut y bydd angen diwygio'r GIG a sut y bydd angen i'r cyhoedd helpu i lunio'r diwygiadau hynny os yw'r GIG am ddathlu canmlwyddiant

Eluned Morgan (P)#6

Y Gweinidog yn diolch i staff GIG Cymru cyn dathliadau GIG 75

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi canmol gwaith ac ymroddiad staff GIG Cymru wrth iddynt baratoi i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 75 oed.

Judith Paget-2

Prif Weithredwr GIG Cymru yn ymateb i’r data perfformiad diweddaraf

Mae Prif Weithredwr GIG Cymru Judith Paget wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru ar gyfer mis Ebrill a mis Mai 2023.

Group120623-2

Datgelu dull newydd o fynd i'r afael â diabetes a gwella gofal.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gofynion newydd i'r GIG yng Nghymru wella gofal diabetes a rhoi gwell cefnogaeth i bobl reoli eu cyflwr.

Welsh Government

Cymuned yn dathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r GIG yng Nghymru

Caiff gwasanaeth eglwys aml-ffydd ei gynnal i ddathlu'r cyfoeth o dalent ac amrywiaeth sy’n rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Bydd yn un o sawl gweithgaredd a gaiff ei gynnal i ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r GIG ym mis Gorffennaf.

Welsh Government

Buddsoddi hyd at £30m mewn gofal yn y gymuned i leihau'r pwysau ar ysbytai

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £30m i ddarparu rhagor o ofal gartref neu yn y gymuned a lleihau faint o amser y mae pobl yn ei dreulio yn yr ysbyty.