English icon English

Newyddion

Canfuwyd 251 eitem, yn dangos tudalen 6 o 21

Welsh Government

Y Gweinidog Iechyd yn ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd heddiw (18 Mai).

Non emergency vehicle and ambulance

Mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau gofal brys ac argyfwng ac yn osgoi cael eu derbyn i’r ysbyty.

Bob mis mae miloedd o bobl yn cael gofal yn y gymuned ac mewn mannau heblaw adrannau brys, diolch i raglen i leihau'r pwysau ar ofal brys ac argyfwng yng Nghymru.

From L to R Charles Janczewski, 'Jan', Chair Cardiff & Vale University Health Board; Magda Meissner, Project Lead; Eluned Morgan, Minister for Health and Social Services; Sian Morgan, Project Lead

Cyflwyno prawf newydd yng Nghymru i chwyldroi diagnosis o ganser yr ysgyfaint

Gallai prawf gwaed ar gyfer biopsi hylif arloesol i wella triniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint helpu mwy o bobl yng Nghymru.

Welsh Government

Data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw:

pexels-anna-shvets-6250930-2

GIG Cymru wedi cael ei gydnabod yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd

Mae gwaith staff o fewn GIG Cymru wedi cael ei gydnabod yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cenedlaethol y DU 2023.

Eluned Morgan Desk-2

Gofynion newydd i’r GIG wella gwasanaethau ar gyfer cleifion a staff

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, heddiw bod dwy ddyletswydd newydd wedi dod i rym er mwyn gwella gwasanaethau, gonestrwydd a thryloywder yn y GIG

Eluned Morgan (P)#6

Peidiwch â gadael i’ch haf gael ei ddifetha gan frech M – gwiriwch a allwch chi gael y brechlyn

Mae pobl yn cael eu hannog i weld a allant gael brechlyn brech M cyn tymor prysur yr haf a’r amrywiol wyliau sydd o’n blaenau.

Welsh Government

Penodi cadeirydd newydd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod cadeirydd newydd wedi’i benodi i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

illness 2 (002)-2

Hwb ariannol i gynnig gwasanaethau COVID hir i bobl â chyflyrau hirdymor.

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi heddiw y bydd pobl â chyflyrau hirdymor eraill yn cael mynediad at wasanaethau COVID hir Cymru.

Welsh Government

Rhaglen brechiadau atgyfnerthu Covid y gwanwyn i bobl dros 75 oed a'r rheini sydd fwyaf agored i niwed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhaglen brechiadau atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn dechrau ar 1 Ebrill i'r rheini sydd fwyaf agored i niwed, gan gynnwys pobl dros 75 oed. 

Welsh Government

Croes y Brenin Siôr y GIG yn serennu yn Sain Ffagan

Mae Croes y Brenin Siôr, a gyflwynwyd i’r GIG yng Nghymru, yn cael ei harddangos i’r genedl yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.