English icon English

Newyddion

Canfuwyd 251 eitem, yn dangos tudalen 5 o 21

pexels-gustavo-fring-5621860-2

Annog rhieni i fynd â’u plant am brawf llygaid yr haf hwn

Mae ymgyrch newydd yn annog rhieni i fynd â’u plant at eu hoptegwyr lleol am brawf llygaid yr haf hwn.

Welsh Government

Gweinidog yn diolch i staff gweithgar y NHS ar draws Gogledd Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi treulio tridiau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yr wythnos hon yn cwrdd â staff a chleifion ar draws Gogledd Cymru.

doctor-using-smartphone-help-patient-sitting-his-office-doctor-talking-phone

Deallusrwydd artiffisial yn helpu i ganfod achosion o ganser yng Nghymru

Mae deallusrwydd artiffisial yn newid y ffordd y gwneir diagnosis o achosion posibl o ganser y prostad a chanser y fron yng Nghymru.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Mai a Mehefin 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r data Perfformiad NHS diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw (20 Gorffennaf).

Health Minister, Eluned Morgan

Ni fydd model y GIG heddiw yn gynaliadwy gyda'r cynnydd a ragwelir yn y galw arno, a mae dewisiadau anodd o'n blaenau." – y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan

Wrth i'r GIG gyrraedd 75 oed, mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi nodi sut y bydd angen diwygio'r GIG a sut y bydd angen i'r cyhoedd helpu i lunio'r diwygiadau hynny os yw'r GIG am ddathlu canmlwyddiant

Eluned Morgan (P)#6

Y Gweinidog yn diolch i staff GIG Cymru cyn dathliadau GIG 75

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi canmol gwaith ac ymroddiad staff GIG Cymru wrth iddynt baratoi i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 75 oed.

Judith Paget-2

Prif Weithredwr GIG Cymru yn ymateb i’r data perfformiad diweddaraf

Mae Prif Weithredwr GIG Cymru Judith Paget wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru ar gyfer mis Ebrill a mis Mai 2023.

Group120623-2

Datgelu dull newydd o fynd i'r afael â diabetes a gwella gofal.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gofynion newydd i'r GIG yng Nghymru wella gofal diabetes a rhoi gwell cefnogaeth i bobl reoli eu cyflwr.

Welsh Government

Cymuned yn dathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r GIG yng Nghymru

Caiff gwasanaeth eglwys aml-ffydd ei gynnal i ddathlu'r cyfoeth o dalent ac amrywiaeth sy’n rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Bydd yn un o sawl gweithgaredd a gaiff ei gynnal i ddathlu 75 mlynedd ers sefydlu'r GIG ym mis Gorffennaf.

Welsh Government

Buddsoddi hyd at £30m mewn gofal yn y gymuned i leihau'r pwysau ar ysbytai

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £30m i ddarparu rhagor o ofal gartref neu yn y gymuned a lleihau faint o amser y mae pobl yn ei dreulio yn yr ysbyty.

Judith Paget-2

Judith Paget yn cael ei phenodi'n Brif Weithredwr GIG Cymru

Mae Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, Dr Andrew Goodall, wedi cyhoeddi heddiw fod Judith Paget wedi cael ei phenodi, ar sail barhaol, yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

Welsh Government

Cynllun newydd i wella gwasanaethau Meddyg Teulu i gyn-aelodau’r lluoedd arfog

Mae cynllun newydd wedi'i lansio i alluogi meddygon teulu yng Nghymru i gofrestru i fod yn bractisau 'cyfeillgar i gyn-aelodau’r lluoedd arfog’, a darparu gofal arbenigol i aelodau presennol a chyn-aelodau’r lluoedd arfog.