English icon English

Newyddion

Canfuwyd 5 eitem

Julie Morgan (1)

£250K ar gyfer cymorth lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y blynyddoedd cynnar

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi £250,000 yn ychwanegol i helpu plant â’u lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Welsh Government logo

Llacio cyfyngiadau ymweliadau â chartrefi gofal wrth i gynllun adferiad gofal cymdeithasol gael ei lansio

Cyhoeddodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, bod ymweliadau gan deulu a ffrindiau â phreswylwyr cartrefi gofal yn bwysicach nawr nag erioed, wrth iddi siarad â phreswylwyr cartref gofal Tŷ Enfys yng Nghaerdydd.

Welsh Government logo

Gweinidog yn nodi'r camau nesaf ar gyfer Cyflog Byw Gwirioneddol mewn gofal cymdeithasol

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi dweud ei bod am weld grŵp cyntaf o weithwyr gofal cymdeithasol yn cael y Cyflog Byw Gwirioneddol ar ddechrau tymor y Senedd hon.

Welsh Government logo

Haf o Hwyl i helpu plant a phobl ifanc i adfer o’r pandemig

Mae’r cynllun ‘Haf o Hwyl’ i helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau’n ymwneud â chwaraeon, diwylliant a chwarae wedi’i gyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Carers2 (2)

Cronfa £3m newydd yn cael ei lansio i alluogi gofalwyr di-dâl i gael egwyl haeddiannol

Heddiw, cyhoeddodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, fod cronfa newydd gwerth £3m yn cael ei sefydlu er mwyn galluogi’r fyddin fach o ofalwyr di-dâl yng Nghymru i gael seibiant neu egwyl fer.