English icon English

Newyddion

Canfuwyd 44 eitem, yn dangos tudalen 4 o 4

care home visit-2

Cronfa adfer Covid gwerth £48miliwn i gefnogi gofal cymdeithasol yng Nghymru

Heddiw (dydd Mawrth 14 Medi), mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi pecyn newydd gwerth £48 miliwn o gyllid i gefnogi gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Julie Morgan (1)

Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant hyd at 2025

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi y bydd safleoedd gofal plant cofrestredig yng Nghymru yn elwa o gael rhyddhad ardrethi annomestig 100% am dair blynedd arall.

IMG-20210824-WA0000

Haf o Hwyl yn parhau ledled Cymru

Mae plant a phobl ifanc yn cael cymorth i ddod atynt eu hunain ar ôl y pandemig drwy gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau chwaraeon, diwylliannol a gweithgareddau chwarae dros yr haf.

Julie Morgan (1)

£250K ar gyfer cymorth lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y blynyddoedd cynnar

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi £250,000 yn ychwanegol i helpu plant â’u lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Welsh Government

Llacio cyfyngiadau ymweliadau â chartrefi gofal wrth i gynllun adferiad gofal cymdeithasol gael ei lansio

Cyhoeddodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, bod ymweliadau gan deulu a ffrindiau â phreswylwyr cartrefi gofal yn bwysicach nawr nag erioed, wrth iddi siarad â phreswylwyr cartref gofal Tŷ Enfys yng Nghaerdydd.

Welsh Government

Gweinidog yn nodi'r camau nesaf ar gyfer Cyflog Byw Gwirioneddol mewn gofal cymdeithasol

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi dweud ei bod am weld grŵp cyntaf o weithwyr gofal cymdeithasol yn cael y Cyflog Byw Gwirioneddol ar ddechrau tymor y Senedd hon.

Welsh Government

Haf o Hwyl i helpu plant a phobl ifanc i adfer o’r pandemig

Mae’r cynllun ‘Haf o Hwyl’ i helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau’n ymwneud â chwaraeon, diwylliant a chwarae wedi’i gyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Carers2 (2)

Cronfa £3m newydd yn cael ei lansio i alluogi gofalwyr di-dâl i gael egwyl haeddiannol

Heddiw, cyhoeddodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, fod cronfa newydd gwerth £3m yn cael ei sefydlu er mwyn galluogi’r fyddin fach o ofalwyr di-dâl yng Nghymru i gael seibiant neu egwyl fer.