English icon English

Newyddion

Canfuwyd 185 eitem, yn dangos tudalen 7 o 16

WG positive 40mm-3

Statws Uwchgyfeirio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Heddiw, mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mesurau ymyrraeth wedi’u targedu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu hymestyn i gynnwys gwasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd.

Health Minister visit-2

Offerynnau digidol yn trawsnewid gofal yr arennau yng Nghymru

Mae system ddigidol newydd i Gymru gyfan yn helpu pobl sydd â chlefyd cronig yr arennau i reoli eu gofal â thechnoleg ac yn eu galluogi i ymweld â’r ysbyty yn llai aml.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 19 Mai).

same day surgery unit-2

Gwaith i wella gofal brys a gofal mewn argyfwng yn cyflymu

Mae gwasanaethau newydd yn cael eu datblygu i wella mynediad at ofal brys a gofal mewn argyfwng ledled Cymru fel bod pobl yn cael y gofal cywir, yn y lle iawn, y tro cyntaf.

nurse and vaccine

Y Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael pigiad atgyfnerthu’r gwanwyn cyn y dyddiad cau

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi annog y holl sy’n gymwys am bigiad atgyfnerthu Covid-19 y gwanwyn i fanteisio ar y cynnig cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin.

IND pic1-2

Y Prif Swyddog Nyrsio yn croesawu nyrsys rhyngwladol newydd i Gymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys (12 Mai) mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Sue Tranka, wedi cwrdd â rhai o'r nyrsys newydd o bob cwr o'r byd sydd wedi dod i weithio yn GIG Cymru.

Eluned Morgan (P)#6

Ailbenodi 15 aelod i Gynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd wedi ailbenodi 15 aelod i Gynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru.

Snowdrop team-2

Gwobrau’n dathlu bydwragedd ledled Cymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Fydwraig (5ed Mai), ymunodd Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru, â thimau bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ddathlu bydwragedd ledled Cymru a chyhoeddi enillwyr diweddaraf ei gwobrau rhagoriaeth newydd.

Welsh Government

£2.4m i brosiectau i leihau allyriadau GIG Cymru

Bydd syniadau ar gyfer prosiectau uchelgeisiol i leihau allyriadau carbon ar draws GIG Cymru yn cael cyfran o £2.4 miliwn fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government

Newidiadau i brofion COVID-19 mewn ysbytai

Mae’r dull profi ar gyfer COVID-19 mewn ysbytai yng Nghymru wedi cael ei ddiweddaru, gan fod y brechlynnau wedi bod yn effeithiol dros ben wrth leihau’r risg o gael salwch symptomatig, clefyd difrifol, mynd i’r ysbyty, a’r risg o farwolaeth.

Eluned Morgan (P)#6

Cynllun uchelgeisiol i gael gwared ar amseroedd aros hir a thrawsnewid gofal a gynlluniwyd

Heddiw (dydd Mawrth 26 Ebrill), bydd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn cyhoeddi cynllun uchelgeisiol i drawsnewid gofal a gynlluniwyd a lleihau amseroedd aros yng Nghymru yn ystod y pedair blynedd nesaf.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 21 Ebrill).