English icon English

Newyddion

Canfuwyd 229 eitem, yn dangos tudalen 7 o 20

Welsh Government

System ddigidol werth £7m i wella gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru

Bydd system ddigidol newydd i wasanaethau mamolaeth, a fydd yn cael ei defnyddio ar draws Cymru gyfan, yn gallu sicrhau bod gwybodaeth hanfodol am iechyd menywod beichiog, a’r babanod sydd heb eu geni, yn cael ei rhannu mewn modd llawer cyflymach. Mae’r system hon yn cael ei chreu o ganlyniad i fuddsoddiad o £7m gan Lywodraeth Cymru. 

Welsh Government

Cannoedd o welyau cymunedol ychwanegol i helpu pobl i adael yr ysbyty yn gynt y gaeaf hwn

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan ac arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Andrew Morgan wedi cyhoeddi mwy na 500 o welyau gofal llai dwys a phecynnau gofal cymunedol ychwanegol ar gyfer Cymru y gaeaf hwn, er mwyn helpu pobl i gael gofal yn agosach at eu cartrefi ac i ryddhau gwelyau ysbyty.

Welsh Government

Gweithredu diwydiannol i “effeithio’n sylweddol” ar y Gwasanaeth Iechyd

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd gweithredu diwydiannol yn effeithio’n sylweddol ar Wasanaethau Iechyd Cymru, wrth i’r cyntaf o streiciau arfaethedig gan staff ddechrau heddiw.

dna-gb7e867d06 1920-2

Rhagor o brofion genynnol i ganfod canser yn gyflymach yng Nghymru

Bydd miloedd yn rhagor o bobl yng Nghymru yn elwa ar gael diagnosis o ganserau a chlefydau prin yn gyflymach, diolch i gynllun newydd i gynyddu'r defnydd o brofion genynnol.

Welsh Government

Miliwn o bigiadau atgyfnerthu COVID wedi’u rhoi yng Nghymru yr hydref hwn

Mae ystadegau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod dros filiwn o bobl yng Nghymru bellach wedi cael eu pigiad atgyfnerthu COVID-19 yr hydref hwn.

Welsh Government

Y Gweinidog yn agor gorsaf ambiwlans newydd gyda’r adnoddau diweddaraf yng Nghaerdydd

Ddoe, agorodd Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, orsaf newydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yng Nghaerdydd yn swyddogol.

Welsh Government

Cryfhau cymorth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ynghylch y modd y mae gwasanaethau sy’n darparu triniaeth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn cael eu darparu yng Nghymru.  

Welsh Government

Galw am fwy o gyllid ar gyfer cyflogau’r GIG

Llythyr ar y cyd at Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae Llywodraeth y DU wedi cael ei hannog i gynyddu’r cyllid sydd ar gael ar gyfer cyflogau’r Gwasanaeth Iechyd.

Welsh Government

Codiad cyflog a chontract newydd i ymarferwyr cyffredinol yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi cytundeb contract newydd ag ymarferwyr cyffredinol yng Nghymru, a fydd yn cyflawni’r diwygiad mwyaf sylweddol i’r contract ers 2004.

Welsh Government

Lansio cynllun ar gyfer y tair blynedd nesaf i drawsnewid fferylliaeth yng Nghymru

Mae nodau wedi’u diweddaru ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes fferylliaeth wedi eu cyhoeddi heddiw, wrth i’r gwaith o drawsnewid gofal fferyllol yng Nghymru barhau.

WG positive 40mm-3

Cynllun brechu newydd i adeiladu ar lwyddiant y rhaglen Covid-19 o’r radd flaenaf

Bydd cofnodion brechu digidol a systemau trefnu symlach ymhlith rhai o'r newidiadau sydd wedi eu cynnwys mewn cynllun newydd i gynyddu'r nifer sy'n derbyn brechiadau yng Nghymru.