English icon English
WelshMinisterAtGaelscoil001-2

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Minister for Education and Welsh Language celebrates St. David's Day

Yn ystod ei ymweliad â Dulyn, bu Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda disgyblion mewn ysgol Wyddeleg, Gaelscoil Thaobh na Coille.

Mewn digwyddiad gyda'r Urdd, rhannon nhw eu hieithoedd a'u diwylliannau, a chymeron nhw ran yn y twmpath.