English icon English

Newyddion

Canfuwyd 6 eitem

HID Betws -2

Pobl ifanc Cymru yn arwain y ffordd gan hyrwyddo 30 mlynedd o Eco-Ysgolion

Mae cannoedd o filoedd o ddisgyblion yng Nghymru yn gweithredu ar newid hinsawdd wrth i raglen addysg Eco-Ysgolion ddathlu 30 mlynedd.

Lynne Neagle (P)

Ymateb cymysg i'r ymgynghoriad ar y flwyddyn ysgol

  • Ni fydd cynlluniau i newid y flwyddyn ysgol yn digwydd yn ystod tymor y Senedd hon er mwyn caniatáu i ysgolion gyflawni diwygiadau eraill a gwella cyrhaeddiad.
  • Bydd y penderfyniad ynghylch yr amserlen yn cael ei ohirio tan dymor nesaf y Senedd.
  • Cadarnhad na fydd newidiadau i'r flwyddyn ysgol yn digwydd yn 2025/2026.
Welsh Government

Cymorth addysg i gefnogi plant a phobl ifanc sy'n Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr yw mis Mehefin ac mae'n gyfle i ddathlu a dysgu mwy am ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghymru.

18-4-24-WG-EDU-107A0150 (1)-2

Rhaglen i hybu cyrhaeddiad mewn ysgolion yn parhau am ail gyfnod

Bydd cynllun peilot y Pencampwyr Cyrhaeddiad, sydd wedi ei greu i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol dysgwyr, yn cael ei estyn i ail gyfnod er mwyn codi safonau mewn ysgolion ymhellach.

image for Maths story-2

Cynlluniau newydd i godi safonau mewn mathemateg

Mae gwaith i wella safonau mathemateg yn ysgolion Cymru yn mynd rhagddo, sy'n cynnwys rhoi cynlluniau newydd ar waith i helpu i hybu hyder, datblygu sgiliau ac annog mwy o ddysgwyr i ddewis astudio mathemateg.

Ynant-2

Mwy o gyllid a chysondeb i blant ag anghenion dysgu ychwanegol

Heddiw (dydd Mercher 8 Mai) bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn amlinellu sut y bydd yn sicrhau bod y diwygiadau’n ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn cael eu gweithredu'n gyson mewn ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru.