English icon English

Newyddion

Canfuwyd 156 eitem, yn dangos tudalen 13 o 13

Welsh Government

Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn delta ledaenu

Ddydd Gwener (18 Mehefin), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi na fydd rheolau’r coronafeirws yn newid am bedair wythnos arall er mwyn helpu i ddiogelu rhag yr amrywiolyn delta newydd.

E1R32GWWEAQ5tgs-2

Cymru gryfach, wyrddach a thecach i bawb

Heddiw (dydd Mawrth 15 Mehefin), bydd y Prif Weinidog yn cyflwyno cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach wrth iddo lansio'r Rhaglen Lywodraethu.

E1R32GWWEAQ5tgs-2

Y Prif Weinidog yn lansio cynllun pum mlynedd ar gyfer Cymru gryfach, wyrddach a thecach

Heddiw (dydd Mawrth 15 Mehefin), bydd y Prif Weinidog yn lansio ei Raglen Lywodraethu – cynllun uchelgeisiol i greu Cymru gryfach, wyrddach a thecach i bawb.

FM blood donation

Y Prif Weinidog yn nodi newid pwysig yn y rheolau rhoi gwaed

Ar Ddiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd (14 Mehefin), fe wnaeth y Prif Weinidog roi gwaed i nodi’r newid yn y rheolau i ganiatáu i fwy o bobl fod yn gymwys i fod yn rhoddwyr gwaed hefyd.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

“Gadael neb ar ôl" wrth i raglen frechu ragorol Cymru barhau

Bydd pawb dros 18 oed yn cael cynnig brechlyn Covid erbyn dechrau’r wythnos nesaf, wrth i'r Prif Weinidog Mark Drakeford ganmol y bobl y tu ôl i raglen frechu Cymru sy'n arwain y byd.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cadarnhau camau i symud yn raddol i lefel rhybudd 1

Heddiw (dydd Gwener 4 Mehefin), mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall hyd at 30 o bobl gyfarfod yn yr awyr agored ac y gellir cynnal gweithgareddau awyr agored mawr o ddydd Llun ymlaen, wrth i Gymru symud i lefel rhybudd 1.

Welsh Government

Portiwgal yn symud i oren ar restr goleuadau traffig teithio rhyngwladol

Bydd angen i deithwyr sy'n dychwelyd i Gymru o Bortiwgal hunanynysu ar ôl dod yn ôl wedi i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd y gyrchfan gwyliau boblogaidd yn symud i'r rhestr oren o 04:00 awr dydd Mawrth 8 Mehefin.

Welsh Government

Aelodau’r Wal Goch yn cael eu hannog i gefnogi Cymru o gartref yr haf hwn

Y lle gorau i gefnogi a gwylio Cymru yn chwarae pêl-droed yr haf hwn fydd o’ch soffa, eich tafarn leol neu o’ch gardd.

Penderyn 1-2

Gall Gogledd Cymru gael dyfodol cryfach, gwyrddach a thecach yn ôl Prif Weinidog Cymru

Gall Gogledd Cymru edrych ymlaen at ddyfodol cryfach, gwyrddach a thecach, meddai'r Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw wrth iddo ymweld â'r rhanbarth.

Welsh Government

Cynhyrchydd papur sidan o Ewrop yn buddsoddi yn y Gogledd i greu mwy na 200 o swyddi

Caiff rhagor na 200 o swyddi eu creu ar safle Porth y Gogledd yng Nglannau Dyfrdwy wrth i gwmni cynhyrchu papur sidan o Ewrop gyhoeddi ei fod yn adeiladu ffatri newydd sbon gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Welsh Government

“Cofiwch bacio’ch prawf Covid os byddwch yn dod ar wyliau i Gymru”

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i bacio profion llif unffordd os byddant yn dod ar wyliau i Gymru o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sydd â chyfraddau uwch o’r coronafeirws.

welsh flag-2

Strategaeth Ryngwladol newydd i Gymru

Heddiw, bydd y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol Eluned Morgan yn lansio Strategaeth Ryngwladol gyntaf Cymru a fydd yn hyrwyddo'r wlad fel cenedl eangfrydig sy'n barod i weithio a masnachu gyda gweddill y byd.