English icon English

Newyddion

Canfuwyd 156 eitem, yn dangos tudalen 4 o 13

Welsh Government

Gwobrau Dewi Sant – degawd o ddathlu arwyr bob dydd Cymru

Mae dau ffrind wnaeth osgoi damwain car ddifrifol trwy feddwl yn gyflym a perchennog gwasanaeth gwallt gosod i gleifion sy'n colli eu gwallt, ymhlith y rhai sydd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Dewi Sant eleni.

Welsh Government

Neges Dydd Gŵyl Dewi Prif Weinidog Cymru – 2023

Neges Prif Weinidog Cymru i bobol Cymry ar Ddydd Gŵyl Dewi

WG positive 40mm-3

Datganiad am Clare Drakeford

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Gyda thristwch mawr rydym yn cadarnhau marwolaeth sydyn Clare Drakeford, gwraig y Prif Weinidog.

Welsh Government

Ysgol feddygaeth newydd yn y Gogledd i ddechrau hyfforddi meddygon newydd Cymru

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu hyd at 140 o leoliadau i fyfyrwyr meddygaeth bob blwyddyn yn ysgol feddygaeth newydd y Gogledd.

Welsh Government

Cyllid gwerth cannoedd o filoedd o bunnoedd i undebau credyd sy’n cynnig achubiaeth wrth i’r Gweinidogion annog y rhai sy’n cael trafferthion i geisio cymorth mewn lle diogel

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru heddiw (dydd Iau 5 Ionawr) wedi ymweld ag undebau credyd ledled Cymru wrth iddynt gyhoeddi cyllid estynedig gwerth ychydig dros £422,000 y flwyddyn i sefydliadau sy’n cynnig cymorth hanfodol i’r rhai sy’n wynebu anawsterau ariannol.

Welsh Government

Neges Blwyddyn Newydd Prif Weinidog Cymru

Yn ei neges Blwyddyn Newydd mae'r Prif Weinidog yn dweud: 

Welsh Government

Gweision sifil Cymru yn derbyn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd

Mae Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru wedi llongyfarch yr aelodau o staff sydd wedi cael eu henwebu ar gyfer anrhydeddau ar restr y Flwyddyn Newydd.

Welsh Government

Neges Nadolig 2022 gan Brif Weinidog Cymru

Yn ei neges Nadolig mae Mark Drakeford yn dweud:

Welsh Government

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth cerdyn Nadolig Prif Weinidog Cymru

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Harry Gourlay yw enillydd ei gystadleuaeth cerdyn Nadolig blynyddol.

Welsh Government

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn addo ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl, “Rydyn ni wedi ymrwymo i wreiddio'r Model Cymdeithasol o Anabledd a gwared yr holl rwystrau i annibyniaeth pobl anabl”

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt wedi cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i'r Model Cymdeithasol o Anabledd ar ôl clywed gan bobl anabl am y rhwystrau y maent wedi eu hwynebu.

Welsh Government

Yr uwchgynhadledd gyntaf erioed yn sicrhau y clywir lleisiau pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal

Bydd yr uwchgynhadledd gyntaf erioed ar gyfer plant a phobl ifanc mewn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal yng Nghymru yn cael ei chynnal heddiw (dydd Sadwrn 3 Rhagfyr).

Welsh Government

Blwyddyn gyntaf y Cytundeb Cydweithio yn sicrhau newid parhaol

Mae prydau ysgol am ddim i bob plentyn ysgol gynradd ledled Cymru a chamau newydd i helpu pobl i fyw yn eu cymunedau lleol ymysg rhai o'r ymrwymiadau a ddarparwyd ym mlwyddyn gyntaf y Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.