English icon English
WG positive 40mm-3

Datganiad am Clare Drakeford

Statement about Clare Drakeford

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Gyda thristwch mawr rydym yn cadarnhau marwolaeth sydyn Clare Drakeford, gwraig y Prif Weinidog.

"Mae meddyliau pawb yn Llywodraeth Cymru gyda'r teulu ar yr adeg yma a gofynnwn i'w preifatrwydd gael ei barchu."