English icon English

Neges Blwyddyn Newydd Prif Weinidog Cymru

First Minister of Wales' New Year message

Yn ei neges Blwyddyn Newydd mae'r Prif Weinidog yn dweud: 

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Gobeithio i chi gael Nadolig llawen a heddychlon.

Wrth i 2022 ddod i ben, bydd llawer yn falch o weld diwedd blwyddyn anodd.

Hon oedd blwyddyn lansio rhyfel creulon Rwsia yn erbyn Wcráin.

Lladdwyd miloedd, ac mae miliynau wedi gorfod ffoi o’u cartrefi.

A dros y deuddeg mis diwethaf mae’r argyfwng costau byw wedi gwaethygu.

Mae’n fwy anodd cael dau ben llinyn ynghyd.

Ond, hyd yn oed yn y cyfnod anodd hwn, mae pobl wedi bod mor barod i helpu eraill.

Rydym wedi gweld cryfder a gwir garedigrwydd.

Mae pobl wedi agor eu cartrefi i filoedd o bobl o Wcráin, gan gynnig noddfa a diogelwch yma yng Nghymru.

Ac unwaith eto, mae cymunedau wedi ymuno i helpu ei gilydd yn yr argyfwng costau byw – yn union fel yn y pandemig.

Mae Blwyddyn Newydd yn ddechrau newydd ac rwy’n siŵr bod gan bawb eu gobeithion a’u dymuniadau am y flwyddyn nesaf.

Dewch inni obeithio am heddwch yn 2023, ac amser hapusach i ddod.

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.