English icon English

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2024

First Minister announces St David Awards 2024 finalists

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi mewn digwyddiad yn y Senedd pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant eleni.

Gwobrau eleni fydd yr unfed ar ddeg. Cafodd y gwobrau eu cyflwyno am y tro cyntaf yn 2014. 

Bydd tri o deilyngwyr yn cael eu dewis ar gyfer pob un o'r 10 o Wobrau Dewi Sant, gyda'r rheini yn y naw categori cyntaf yn cael eu henwebu gan y cyhoedd:

  • Busnes
  • Dewrder
  • Ysbryd y Gymuned
  • Gweithiwr Hanfodol (Gweithiwr Allweddol)
  • Diwylliant
  • Yr Amgylchedd
  • Arloesi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Chwaraeon
  • Person Ifanc
  • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

Mae'r teilyngwyr ym mhob categori yn cael eu dewis, ar sail enwebiadau gan y cyhoedd, gan banel annibynnol o bobl sy'n amlwg ym mywyd cyhoeddus Cymru. Mae'r enillwyr yn cael eu dewis gan y Prif Weinidog.

Y Prif Weinidog sy'n dewis pwy sy'n cael y Wobr Arbennig, a gallai’r Wobr honno  adlewyrchu rhywbeth a gyflawnwyd ac y cyd yn ogystal â rhywbeth a gyflawnwyd gan unigolyn.

Bydd pob enillydd yn cael tlws Gwobrau Dewi Sant, sydd wedi'i ddylunio a'i wneud gan artist blaenllaw o Gymru. Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ddydd Iau 11 Ebrill.

Dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford:

"Unwaith eto, mae gennym restr anhygoel o deilyngwyr ar gyfer Gwobrau Dewi Sant eleni. Bob blwyddyn, mae'r gwobrau'n dod â rhai o'r bobl ddewraf a fwyaf disglair o bob rhan o Gymru at ei gilydd – pobl sydd wedi dangos bod ganddynt y gallu i arwain o dan amgylchiadau anodd ac sydd wedi ysbrydoli eraill.

"Mae wedi bod yn fraint imi gael dewis yr enillwyr dros y pum mlynedd diwethaf. Byddaf yn dilyn rownd derfynol eleni mor frwd ag erioed a dw i wir yn edrych ’mlaen at weld pwy fydd yr enillwyr."

Mae'r rhestr o deilyngwyr i'w gweld yma