English icon English

Newyddion

Canfuwyd 116 eitem, yn dangos tudalen 6 o 10

Welsh Government

Cadw’r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau y bydd y gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal yn parhau.

Welsh Government

“Mae popeth ry’n ni’n ei wneud yn helpu i ddiogelu ein gilydd” – Y Prif Weinidog Mark Drakeford

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi dweud ei bod yn bwysig parhau i wneud y pethau syml i ddiogelu iechyd y cyhoedd i reoli lledaeniad y coronafeirws.

Welsh Government

Gwobr Dewi Sant yn cael ei dyfarnu i’r Urdd am groesawu pobl sy'n ffoi o'r Wcráin ac Affganistan

Cafodd Gwobr Arbennig y Prif Weinidog ei dyfarnu i'r sefydliad ieuenctid yn y seremoni heno am bopeth y mae wedi'i gyflawni mewn canrif o wasanaethu pobl ifanc yng Nghymru, am gynnal y Gymraeg yn iaith fyw ac, yn fwyaf diweddar, am fod yn esiampl o Genedl Noddfa drwy gynnig noddfa, cymorth a diogelwch i bobl sy'n ffoi o Affganistan a’r Wcráin.

Welsh Government

Y Gweinidog Iechyd yn rhybuddio ynghylch y ‘pwysau eithriadol’ sydd ar y system iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi rhybuddio bod y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru o dan ‘bwysau eithriadol’ ar hyn o bryd oherwydd amrywiaeth o ffactorau.

Welsh Government

Dull gofalus o ddiogelu rhag y coronafeirws i barhau

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi yfory y bydd Cymru'n parhau i lacio’n raddol rhai o fesurau diogelu’r pandemig sy'n weddill.

Winter Fuel-2

Datganiad llwm yn destun siom i bobl sy'n ei chael hi’n anodd cadw deupen llinyn ynghyd

Mae Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans, wedi dweud bod Datganiad y Gwanwyn yn destun siom i bobl sy'n cael trafferthion gyda chostau byw cynyddol.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi’r drydedd goedlan goffa

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi safle'r drydedd goedlan goffa yng Nghymru yng Nghwmfelinfach yng Nghaerffili.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cwrdd â charfan rygbi Merched Cymru cyn y Chwe Gwlad

Bydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn cwrdd â charfan rygbi Merched Cymru heddiw (Dydd Llun 21ain o Fawrth) cyn i Bencampwriaeth Chwe Gwlad TikTok 2022 ddechrau.

Welsh Government

Dechrau paru pobl o dan y cynllun Cartrefi i Wcráin

Bydd Cymru yn gweithredu fel uwch-noddwr ar gyfer cynllun a fydd yn rhoi cyfle i bobl sy'n ffoi rhag y rhyfel geisio lloches yng Nghymru.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn trafod Wcráin gyda Phwyllgor Rhanbarthau’r UE

Bydd arweinwyr Ewropeaidd yn trafod y rhyfel yn Wcráin a chydweithredu ar draws Ewrop, pan fydd y Prif Weinidog yn annerch Pwyllgor Rhanbarthau’r UE.

Welsh Government

Cymru yn cynnig teithio am ddim ar drenau i ffoaduriaid Wcráin

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall ffoaduriaid sy’n ffoi rhag y gwrthdaro parhaus yn Wcráin deithio am ddim ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru o heddiw ymlaen.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn annog pobl i ddweud eu dweud am Ymchwiliad Covid-19 y DU gyfan

Mae Prif Weinidog Cymru yn annog pobl ym mhob rhan o Gymru i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar gylch gorchwyl yr Ymchwiliad Covid-19 ar gyfer y DU gyfan.