English icon English

Newyddion

Canfuwyd 127 eitem, yn dangos tudalen 6 o 11

Welsh Government

Coeden dderw ifanc yn cael ei rhoi gan bobl Cymru i nodi Jiwbilî Platinwm EM y Frenhines

Bydd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yn ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i dderbyn coeden dderw ifanc gan Brif Weinidog Cymru, fel rhodd gan bobl Cymru i EM y Frenhines i nodi'r Jiwbilî Platinwm.

Welsh Government

Agenda werdd Cymru: Y Prif Weinidog yn cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Gweithredu ar newid hinsawdd yw ffocws clir Llywodraeth Cymru wrth i’r Prif Weinidog Mark Drakeford gyhoeddi Biliau newydd i gael eu cyflwyno yng Nghymru yn y flwyddyn nesaf.

Welsh Government

Agenda werdd Cymru: Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yw ffocws clir Llywodraeth Cymru wrth i'r Prif Weinidog Mark Drakeford baratoi i gyhoeddi'r Biliau newydd i'w cyflwyno yng Nghymru yn y flwyddyn i ddod.

WG positive 40mm-3

Pecyn newydd o fesurau i fynd i'r afael ag ail gartrefi yng Nghymru

EMBARGO CAETH: 00:01, Dydd Llun 4 Gorffennaf 2022

Welsh Government

Cymru yn treialu cynllun Incwm Sylfaenol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ei chynllun peilot ar gyfer Incwm Sylfaenol.

Welsh Government

Dod â rheoliadau coronafeirws i ben yng Nghymru

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw y gall Cymru edrych ymlaen at ddyfodol mwy disglair, wrth i’r cyfyngiadau coronafeirws cyfreithiol olaf gael eu dileu.

Welsh Government

Y diweddaraf gan Lywodraeth Cymru am coronafeirws

Disgwylir y bydd y Prif Weinidog yn cadarnhau yfory y bydd y rheoliadau coronafeirws olaf yn cael eu dileu o ddydd Llun 30 Mai.

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 25. Photo - Mike Hall-2

Treblu cyllid addysg gerddoriaeth i £13.5m

Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.

wales coast path amroth to pendine-2

Prif Weinidog Cymru yn dathlu 10 mlynedd o Lwybr Arfordir Cymru

Bydd y Prif Weinidog yn dathlu 10fed pen-blwydd Llwybr Arfordir Cymru gydag ymweliad i gwrdd â gwirfoddolwyr a cherddwyr yn Sir Fynwy heddiw.

Welsh Government

Ffordd ymlaen ar gyfer diwygio’r Senedd

Heddiw, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford ac Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi amlinellu ffordd ymlaen ar gyfer diwygio’r Senedd.

Welsh Government

£9.5m ar gyfer Canolfan Arloesi newydd i gefnogi Cymru i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes Seiberddiogelwch

Cyhoeddodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, y bydd Canolfan Arloesi Seiber newydd i helpu Cymru i ddod yn arweinydd byd-eang yn y sector yn weithredol yn hwyrach eleni, diolch i fuddsoddiad o £3 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cadw’r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau y bydd y gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchuddion wyneb mewn lleoliadau iechyd a gofal yn parhau.