English icon English

Newyddion

Canfuwyd 115 eitem, yn dangos tudalen 4 o 10

Welsh Government

Y Prif Weinidog i drafod yr argyfwng costau byw ac ynni adnewyddadwy yn Fforwm Iwerddon-Cymru

Bydd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn cyfarfod â Simon Coveney, Gweinidog Iwerddon dros Faterion Tramor yn ail gyfarfod Fforwm Iwerddon-Cymru.

Welsh Government

Merch yn ei harddegau yn Brif Weinidog am y diwrnod wrth i ferched gymryd yr awenau

Merch 16 oed o’r Bari yw Prif Weinidog Cymru am y diwrnod wrth i ferched ar draws y byd gymryd yr awenau i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer yr Eneth.

voting

Cynnig cynlluniau peilot ar gofrestru etholwyr yn awtomatig yng Nghymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynigion i gynyddu nifer y bobl sy'n pleidleisio mewn etholiadau, gan gynnwys cynlluniau peilot ar gofrestru etholwyr yn awtomatig ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau llywodraeth leol.

Welsh Government

Gwobrau Dewi Sant yn dathlu degawd o gydnabod arwyr cenedlaethol

Mae'r Prif Weinidog heddiw wedi annog pobl i gyflwyno'u henwebiadau, cyn y dyddiad cau fis nesaf, ar gyfer 10fed seremoni flynyddol Gwobrau Dewi Sant.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn ymweld â stiwdio Sex Education Netflix i gyfarfod prentisiaid y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cefnogi

Bu’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn ymweld â set cyfres Sex Education Netflix i gwrdd â phrentisiaid a hyfforddeion ac i gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi pedwerydd tymor y sioe lwyddiannus.

Welsh Glad Baner Cymru Y Ddraig Goch

Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad: Gweinidogion yn anfon neges Pob Lwc i Dîm Cymru!

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden wedi anfon neges pob lwc i Dîm Cymru cyn dechrau Gemau'r Gymanwlad yn Birmingham.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cynnal cynhadledd i drafod llygredd mewn afonydd

Bydd y Prif Weinidog yn cynnal cynhadledd heddiw yn Sioe Frenhinol Cymru i drafod sut i leihau’r llygredd yn afonydd Cymru.

Welsh Government

Canlyniadau blwyddyn lawn cyntaf yr Arolwg Cenedlaethol ers y pandemig yn dangos ymdeimlad cryfach o gymuned yng Nghymru

Mae gan bobl Cymru ymdeimlad cryfach o gymuned, ac yn teimlo mwy o foddhad gyda gwaith Llywodraeth Cymru, yn ôl y canlyniadau diweddaraf o’r Arolwg Cenedlaethol a gyhoeddwyd heddiw.

Welsh Government

Trafod costau byw, Wcráin a newid hinsawdd yn uwchgynhadledd arweinwyr Prydain ac Iwerddon

Heddiw (dydd Gwener 8 Gorffennaf), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn ymuno ag arweinwyr eraill Prydain ac Iwerddon yn Guernsey wrth i'r argyfwng ynghylch dyfodol Llywodraeth y Deyrnas Unedig barhau i ddatblygu.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â thref fach hardd Saundersfoot i ddathlu Cymru fel prif gyrchfan i dwristiaid.

Manteisiodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, ar y cyfle i fwynhau hufen iâ ar yr Harbwr yn Saundersfoot, wrth ymweld â Chanolfan Arfordirol Ryngwladol newydd Cymru, a fydd yn agor yn llawn yn 2023.