English icon English

Newyddion

Canfuwyd 62 eitem, yn dangos tudalen 4 o 6

Welsh Government logo

Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro

Bydd mesurau newydd yn cael eu cyflwyno o 6am Ddydd San Steffan ymlaen i helpu i ddiogelu Cymru.

Prince Philip Hospital-2

Adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty'r Tywysog Philip i ddelio â rhestrau aros am lawdriniaethau

Mae gwaith wedi dechrau i adeiladu dwy theatr llawdriniaethau newydd yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli mewn ymgais i fynd i’r afael â rhestrau aros am lawdriniaethau a lleddfu’r pwysau ar draws y rhanbarth.

Welsh Government logo

Cyngor newydd i gadw Cymru'n ddiogel dros y Nadolig

Heddiw, bydd y Prif Weinidog yn nodi cynllun dau gam i ymateb i'r amrywiolyn delta presennol a'r amrywiolyn Omicron newydd, sy'n symud yn gyflym, ac y disgwylir iddo fod yn brif ffurf y feirws yn y DU erbyn diwedd y mis.

FM Christmas Card 2021-2

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Taliesin Bryant, disgybl blwyddyn chwech yn Ysgol Gynradd Llannon yn Llanelli, yw enillydd ei gystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig flynyddol.

FM Wales 1

Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn gosod nod uchelgeisol i gynnig apwyntiad pigiad atgyfnerthu i bob oedolyn cymwys cyn diwedd y flwyddyn.

Heno, bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn amilnellu nod Cymru i gynnig apwyntiad I bob oedolyn cymwys gael trydydd dos o’r brechlyn  erbyn diwedd Rhagfyr.

Welsh Government logo

Manteisiwch ar y pigiad atgyfnerthu i’ch diogelu rhag yr amrywiolyn newydd – Prif Weinidog

Dylai pawb fanteisio ar eu pigiad atgyfnerthu COVID-19, dyna neges y Prif Weinidog wrth iddo rybuddio bod Cymru’n wynebu ton newydd o heintiau o ganlyniad i’r amrywiolyn omicron.

Co-operation agreement signing-2

Cytundeb Cydweithio gael ei lofnodi

Heddiw, mae’r Prif Weinidog ac Arweinydd Plaid Cymru wedi llofnodi’r Cytundeb Cydweithio, gan nodi dechrau partneriaeth dair blynedd.

Welsh Government logo

Y Prif Weinidog yn cwrdd â mecanyddion ceir trydan y dyfodol

Cafodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y cyfle i gwrdd â rhai o fecanyddion ceir trydan y dyfodol wrth ymweld â Choleg Cambria yn Wrecsam.

Welsh Government logo

Cytundeb uchelgeisiol i sicrhau diwygio radical a newid

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford ac Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi bod yn sôn heddiw am eu huchelgais ar gyfer Cymru, wrth iddynt gyhoeddi’r Cytundeb Cydweithio.

BIC-2

Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford yn cynnal cyfarfod o Gyngor Prydeinig-Gwyddelig

Heddiw (dydd Gwener 19 Tachwedd), mae Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn croesawu arweinwyr o'r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig i Gymru, ar adeg dyngedfennol ar gyfer y cysylltiadau ar draws Ynysoedd Prydain.

FM SDD STILL 2021-2

Dim newidiadau i’r rheolau COVID wrth i'r Prif Weinidog ddiolch i bobl Cymru am eu help i dorri cyfraddau achosion

Mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi diolch i bobl ym mhob cwr o Gymru am eu gwaith caled i helpu i leihau cyfraddau achosion o’r coronafeirws – cyfraddau a oedd wedi cyrraedd lefelau na welwyd mo’u tebyg o’r blaen – dros y tair wythnos ddiwethaf.

First Minister receives Covid booster-2

Prif Weinidog Cymru yn cael pigiad atgyfnerthu Covid

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi cael ei frechiad atgyfnerthu Covid-19 heddiw yng Nghanolfan Brechu Torfol Bayside ym Mae Caerdydd.