English icon English

Newyddion

Canfuwyd 115 eitem, yn dangos tudalen 7 o 10

Welsh Government

Cynllun Tymor Hir i fyw’n ddiogel gyda’r coronafeirws

Yfory (dydd Gwener 4 Mawrth), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi cynllun tymor hwy Cymru i fyw’n ddiogel gyda’r coronafeirws.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn trafod y sefyllfa yn Wcráin tra ym Mrwsel ar gyfer ymweliad Dydd Gŵyl Dewi

Bydd y sefyllfa yn Wcráin ar frig yr agenda wrth i’r Prif Weinidog ymweld â Brwsel Ddydd Mercher ar gyfer cyfres o gyfarfodydd gyda diplomyddion a seneddwyr.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi cymorth gwerth £4m i Wcráin

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £4m o gymorth ariannol a dyngarol i Wcráin, a fydd yn helpu i gefnogi’r rheini sydd mewn gwir angen.

FM St Davids Day -2

Neges Dydd Gwyl Dewi Prif Weinidog Cymru - 2022

Neges Prif Weinidog Cymru i bobol Cymry ar Ddydd Gwyl Dewi 

Welsh Government

Codi’r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn nifer o fannau cyhoeddus o dan do

Heddiw, mae’r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn nifer o fannau cyhoeddus o dan do wedi dod i ben.

St David Award-5

Pobl arbennig iawn ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru i anrhydeddu arwyr pob dydd

Welsh Government

Llacio mesurau diogelu coronafeirws wrth i achosion leihau

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, y bydd Cymru yn dechrau llacio’n raddol rai o’i mesurau diogelu coronafeirws sydd dal mewn grym wrth i achosion barhau i leihau.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi lleoliadau coedlannau coffa Cymru

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi’r lleoliadau lle bwriedir plannu coedlannau coffa cyntaf Cymru i gofio’r bobl a fu farw yn ystod y pandemig.

Welsh Government

Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd sero

Bydd Cymru yn cwblhau’r broses o symud i lefel rhybudd sero yfory wrth i achosion y coronafeirws sefydlogi, cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

Welsh Government

Parhau â’r cynllun i lacio cyfyngiadau covid yn raddol – Y Prif Weinidog

Heddiw, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau y bydd Cymru yn symud yn llawn i lefel rhybudd sero ar 28 Ionawr, oni bai fod y sefyllfa iechyd gyhoeddus yn gwaethygu.

Welsh Government

Cyhoeddi’r cynllun i lacio’r cyfyngiadau lefel rhybudd dau

Bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynllun heddiw ar gyfer mynd â Chymru yn ôl i fesurau lefel rhybudd sero.