English icon English

Newyddion

Canfuwyd 132 eitem, yn dangos tudalen 8 o 11

Welsh Government

Dechrau paru pobl o dan y cynllun Cartrefi i Wcráin

Bydd Cymru yn gweithredu fel uwch-noddwr ar gyfer cynllun a fydd yn rhoi cyfle i bobl sy'n ffoi rhag y rhyfel geisio lloches yng Nghymru.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn trafod Wcráin gyda Phwyllgor Rhanbarthau’r UE

Bydd arweinwyr Ewropeaidd yn trafod y rhyfel yn Wcráin a chydweithredu ar draws Ewrop, pan fydd y Prif Weinidog yn annerch Pwyllgor Rhanbarthau’r UE.

Welsh Government

Cymru yn cynnig teithio am ddim ar drenau i ffoaduriaid Wcráin

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi cyhoeddi y gall ffoaduriaid sy’n ffoi rhag y gwrthdaro parhaus yn Wcráin deithio am ddim ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru o heddiw ymlaen.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn annog pobl i ddweud eu dweud am Ymchwiliad Covid-19 y DU gyfan

Mae Prif Weinidog Cymru yn annog pobl ym mhob rhan o Gymru i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar gylch gorchwyl yr Ymchwiliad Covid-19 ar gyfer y DU gyfan.  

St David Award-5

Prif Weinidog Cymru yn gwahodd Enillwyr Gwobrau Cenedlaethol i gemau rygbi'r Chwe Gwlad

Bydd enillwyr Gwobrau Dewi Sant yn 2020 a 2021 yn westeion Llywodraeth Cymru ar gyfer gemau Cymru yn erbyn Ffrainc a'r Eidal.

Welsh Government

Cynllun Tymor Hir i fyw’n ddiogel gyda’r coronafeirws

Yfory (dydd Gwener 4 Mawrth), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi cynllun tymor hwy Cymru i fyw’n ddiogel gyda’r coronafeirws.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn trafod y sefyllfa yn Wcráin tra ym Mrwsel ar gyfer ymweliad Dydd Gŵyl Dewi

Bydd y sefyllfa yn Wcráin ar frig yr agenda wrth i’r Prif Weinidog ymweld â Brwsel Ddydd Mercher ar gyfer cyfres o gyfarfodydd gyda diplomyddion a seneddwyr.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi cymorth gwerth £4m i Wcráin

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £4m o gymorth ariannol a dyngarol i Wcráin, a fydd yn helpu i gefnogi’r rheini sydd mewn gwir angen.

FM St Davids Day -2

Neges Dydd Gwyl Dewi Prif Weinidog Cymru - 2022

Neges Prif Weinidog Cymru i bobol Cymry ar Ddydd Gwyl Dewi 

Welsh Government

Codi’r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn nifer o fannau cyhoeddus o dan do

Heddiw, mae’r gofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn nifer o fannau cyhoeddus o dan do wedi dod i ben.

St David Award-5

Pobl arbennig iawn ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Gwobrau Dewi Sant yw gwobrau cenedlaethol Cymru i anrhydeddu arwyr pob dydd