English icon English
WG LB logo

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru

A statement from the First Minister of Wales

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Mae Brenin Charles III wedi mwynhau cyfeillgarwch hirhoedlog a maith gyda Chymru. 

"Yn ei ddyletswydd gyntaf fel Brenin, yn y cyfnod mwyaf heriol yma, mae wedi rhoi teitl Tywysog Cymru i’w fab hynaf William. 

"Edrychwn ymlaen at ddyfnhau ein perthynas â Thywysog a Thywysoges newydd Cymru wrth iddynt ymrwymo i’w dyletswyddau."