English icon English

Datganiad gan y Prif Weinidog am dro pedol Llywodraeth y DU ar y gyllideb fechan

Statement from the First Minister on UK Government's mini-budget u-turn

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford:

"Y Prif Weinidog sydd wedi tynnu’r trafferthion i’w phen ei hun. Ei phenderfyniadau hi sydd wedi arwain at wythnosau o ddryswch ac anhrefn.

"Mae'n rhaid inni gael cyfnod o sefydlogrwydd a sicrwydd nawr fel y gallwn ni gefnogi pobl a busnesau drwy'r heriau enfawr sy'n ein hwynebu."