English icon English

Newyddion

Canfuwyd 205 eitem, yn dangos tudalen 8 o 18

SVW-E18-2122-0060- Welsh Flag on Mountains - Visit Wales

Gweinidog yr Economi yn datgelu rhaglen brysur o deithiau masnach rhyngwladol ar gyfer Gwanwyn 2023

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi datgelu rhaglen lawn o deithiau masnach rhyngwladol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwanwyn 2023, gan gefnogi busnesau Cymru sy'n teithio'r byd yn ystod y misoedd nesaf i ddatblygu eu hallforion.

220713 - VG Events Wales Strategy Launch Speech 1

Gweinidog yr Economi yn galw ar Lywodraeth y DU i ymrwymo i strategaeth economaidd ar gyfer twf cynaliadwy

Mae angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig (DU) ddatblygu strategaeth sefydlog a thymor hir ar gyfer taclo’r heriau economaidd difrifol sy’n wynebu Cymru a’r DU, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

Yr Athro Jas Pal Badyal wedi'i benodi'n Brif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru

Yr Athro Jas Pal Badyal wedi'i benodi'n Brif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru

Mae cemegydd ymchwil sy’n adnabyddus ledled y byd, yr Athro Jas Pal Badyal FRS, wedi'i benodi yn Brif Gynghorydd Gwyddonol Llywodraeth Cymru.

pexels-mart-production-7088530-2

Llywodraeth Cymru'n datgelu cynlluniau mawr ar gyfer labordy meddygaeth niwclear cenedlaethol yn y Gogledd

  • Byddai Prosiect ARTHUR, Llywodraeth Cymru, yn arwain at greu Labordy Cenedlaethol sector cyhoeddus ar gyfer cyflenwi radioisotopau meddygol – sydd eu hangen er mwyn gwneud diagnosis a thrin clefydau fel canser.
  • Byddai’r cyfleuster yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang ym maes meddygaeth niwclear, gan wneud Cymru'n lleoliad blaenllaw ar gyfer cynhyrchu radioisotopau meddygol yn y DU.
  • Bydd y datblygiad yn arwain at greu swyddi hynod fedrus dros sawl degawd.
  • Gweinidog yr Economi yn galw ar Lywodraeth y DU i helpu ariannu'r prosiect i osgoi “argyfwng iechyd ac economaidd yn y dyfodol”.
Welsh Government

Croeso Cymru yn cyhoeddi Blwyddyn Llwybrau. Pa lwybr a ddewiswch chi yn 2023?

Mae Croeso Cymru yn gwahodd ymwelwyr a phobl Cymru i ddilyn llwybrau a chreu eu llwybrau epig eu hunain yng Nghymru yn ystod 2023.

Welsh Government

Gwerth allforion o Gymru yn adfer i lefelau uwch na chyn y pandemig, i gyfanswm o £19.4 biliwn

Mae gwerth y nwyddau mae busnesau Cymru wedi'u hallforio wedi adfer i lefelau uwch na chyn y pandemig – cyfanswm o £19.4 biliwn ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben fis Medi 2022, a chynnydd o fwy na thraean o'i gymharu â'r 12 mis diwethaf, ac £1.7 biliwn yn uwch na'r flwyddyn a ddaeth i ben fis Medi 2019, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

Welsh Government

Safle Glannau Dyfrdwy ar restr fer Rolls Royce SMR

Mae cynnwys safle'r Gateway yng Nglannau Dyfrdwy ar restr fer o dri safle ar gyfer ffatri Rolls Royce SMR fydd yn cynhyrchu cydrannau allweddol ar gyfer Adweithyddion Modiwlar Bach (SMR), yn dangos cryfder y sgiliau a'r arbenigedd yng Ngogledd Cymru, medd Gweinidogion.

WNS 011222 Gower View Foods 05  MaB-2

Gweinidog yn lansio menter newydd i annog mwy o fwyd o Gymru ar blatiau y sector cyhoeddus yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio menter newydd i annog mwy o wariant lleol ar fwyd gan y GIG, ysgolion a llywodraeth leol yng Nghymru i helpu i gefnogi cynhyrchwyr o Gymru, creu mwy o swyddi a hybu ffyniant mewn cymunedau lleol, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

SVW-C134-1819-0009 - inside bedroom

Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig i sicrhau tegwch a gwella safon llety ymwelwyr yng Nghymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar sefydlu cynllun trwyddedu statudol ar gyfer holl ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru.

Welsh Government

£460 miliwn o gymorth ardrethi i helpu busnesau sy’n ei chael yn anodd ymdopi â chostau uwch

Bydd pob busnes yng Nghymru yn elwa ar gymorth ardrethi newydd gan Lywodraeth Cymru i helpu gydag effeithiau costau cynyddol.

FAW-Senior Mens-World Cup Qualification-2

"Pob lwc Cymru" yng Nghwpan y Byd

"Rydych yn grŵp arbennig o chwaraewyr a hyfforddwyr gyda criw angerddol o gefnogwyr y tu ôl i chi.  Pob lwc Cymru!"

Hero - Cube Centre - Vaughan Gething - Barry - Social Enterprise Day-3

Gweinidog yr Economi yn ymweld â'r ganolfan gymunedol yn Y Barri i nodi Diwrnod Menter Gymdeithasol

Mae Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething wedi ymweld â chanolfan CUBE, cyfleuster cymunedol sy’n cael ei redeg ar y cyd yn y Barri i nodi Diwrnod Mentrau Cymdeithasol.