English icon English

Newyddion

Canfuwyd 179 eitem, yn dangos tudalen 8 o 15

Welsh Government

Partneriaeth â Llywodraeth Cymru’n datblygu swyddfeydd newydd yng Nghross Hands

Mae Llywodraeth Cymru ar y cyd â Chyngor Sir Caerfyrddin wedi cefnogi cynllun i adeiladu swyddfeydd newydd o’r ansawdd uchaf yng Nghross Hands, fydd yn helpu i greu swyddi newydd yn yr ardal, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn ymweld ag ABER Instruments – llinyn i fesur llwyddiant

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi ymweld ag ABER Instruments yn Aberystwyth, cwmni sy'n eiddo i'r gweithwyr, sy'n mynd o nerth i nerth, a hynny diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Atherton 1-2

Troi pedalau yn sail i lwyddiant Atherton Bikes

Ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ag Atherton Bikes, Machynlleth, i glywed am eu llwyddiant ers sefydlu’r cwmni gweithgynhyrchu beiciau yn 2019.

Welsh Government

Gall cynlluniau ar gyfer safle Trawsfynydd roi hwb enfawr i ogledd Cymru

 Mae gan Gwmni Egino rôl hanfodol i’w chwarae wrth wireddu potensial safle Trawsfynydd, dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, yn dilyn ymweliad â’r ardal.

Vaughan Gething at the forge in Cei Llechi (2)-2

Gweinidog yr Economi yn ymweld â Cei Llechi ar ei newydd wedd

Cafodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, gyfle heddiw i weld Cei Llechi yng Nghaernarfon ar ei newydd wedd, yn dilyn prosiect adfywio gwerth £5.9 miliwn.

Wales Red Wall Football Fans Together Stronger Poster 2

100 diwrnod i fynd: Cronfa £1.5m yn agor i ddathlu Cymru yng Nghwpan y Byd

Wrth i ni ddechrau cyfri y 100 diwrnod i lawr tan gêm gyntaf Cwpan y Byd Cymru mewn 64 o flynyddoedd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio cronfa gwerth £1.5 miliwn i hyrwyddo a dathlu Cymru.

Welsh Government

Buddsoddiad o £1.98m gan Lywodraeth Cymru yn gweld canolfan ymchwil a datblygu flaenllaw ar agor yn y Trallwng

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw bod canolfan ymchwil a datblygu flaenllaw wedi agor yn y Trallwng diolch i fuddsoddiad o £1.98m gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Y Dirprwy Weinidog yn mynd ar y trywydd iawn i sicrhau dyfodol mwy disglair i rasio ceffylau

Heddiw, aeth Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, ar ymweliad â'r Cae Ras yng Nghas-gwent i weld sut mae Rasio Ceffylau yng Nghymru yn adfywio yn dilyn y pandemig Covid, ac i glywed am ddyheadau ar gyfer twf yn y dyfodol.  

UHQ WindTower with Logos Extrac 1-2

Cymru, gwlad sy’n arloesi: Cwmni ym Maglan a Llywodraeth Cymru’n cydfuddsoddi i ddatblygu syniad digynsail yn y DU ym maes technoleg ffonau symudol

  • Mae Crossflow Energy yn dylunio mastiau ffonau symudol sy’n arwain y byd, sy’n defnyddio pŵer o dyrbin gwynt arloesol, a allai fynd i’r afael ag ardaloedd lle nad oes signal a helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd
  • Bellach mae’r cwmni’n denu sylw darparwyr telathrebu o bob rhan o’r byd
  • Mae cwmnïau yng Nghymru yn dylunio ac yn masnacheiddio cynhyrchion newydd arloesol diolch i gymorth arloesi gan Lywodraeth Cymru
  • Mae’r Gweinidog wedi lansio ymgynghoriad ar strategaeth draws-lywodraethol newydd i Gymru.