English icon English

Newyddion

Canfuwyd 179 eitem, yn dangos tudalen 1 o 15

EliteClothing-3

Gweinidog yr Economi yn nodi'r prif flaenoriaethau ar gyfer economi gryfach yng Nghymru ‘lle mae rhan gan bob un ohonom i chwarae’

Uchelgais ar gyfer cryfderau Cymru, twf gwyrdd ynghyd â sgiliau a swyddi lleol yw prif flaenoriaethau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, a fydd heddiw (dydd Mawrth 28 Tachwedd) yn nodi ei gynlluniau i gyflawni Cenhadaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer economi gryfach.

B-W cooperation signing -2

Cymru'n cryfhau cydweithrediad â thalaith Baden-Württemberg yn yr Almaen drwy arwyddo datganiad ar y cyd

Yn ystod ymweliad â Stuttgart yr wythnos hon, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, a Gweinidog Materion Economaidd Baden-Württemberg, Dr Nicole Hoffmeister-Kraut wedi llofnodi datganiad cydweithio ar y cyd i hybu cysylltiadau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol ac ecolegol ymhellach.

Panasonic-2

Gweinidog yr Economi yn croesawu buddsoddiad sylweddol yng Nghymru gan Panasonic

Heddiw, cadarnhaodd cwmni electroneg byd-eang, Panasonic, ei ymrwymiad parhaus i Gymru trwy gyhoeddi buddsoddiad o hyd at £20 miliwn yn ei gyfleuster yng Nghaerdydd.

Welsh Government

Ymateb i gyhoeddiad Vishay

Wrth ymateb i gyhoeddiad Vishay, dywedodd Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething:

13.10.23 mh Day 1 Wales Tech 41-2

Wythnos Dechnoleg Cymru: Llywodraeth Cymru yn ymuno ag Innovate UK i sefydlu diwylliant arloesi yng Nghymru

Heddiw (dydd Llun, 16 Hydref) mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi datgelu y cynllun gweithredu cyntaf o'i fath rhwng gwlad ddatganoledig ac Innovate UK sy'n nodi sut y bydd Cymru'n adeiladu economi arloesi gryfach.

Vaughan Gething  (L)

Cynnydd o £1.6miliwn mewn gwerthiannau busnesau yn dilyn cyllid gan Lywodraeth Cymru

Mae gwerth miloedd o bunnoedd o werthiannau wedi'u cynhyrchu gan gwmnïau yn ne-ddwyrain Cymru diolch i raglen ariannu gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'i chynllunio i helpu busnesau ddiogelu eu hunain at y dyfodol.

Welsh Government

Cymru yn dathlu 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod gydag arddangosfa goginio Ffrengig

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi Ffrainc fel 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod o Gymru mewn dathliad bwyd yn Lyon.

Wales Window

Llywodraeth Cymru yn nodi 60 mlynedd ers Bomio Eglwys y Bedyddwyr 16th Street ac yn ailddatgan y cyfeillgarwch hanesyddol rhwng Cymru a Birmingham, Alabama

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi yng Nghymru, yn ymweld â Birmingham, Alabama i nodi 60 mlynedd ers bomio hiliol Eglwys y Bedyddwyr 16th Street a laddodd bedair merch fach, ac i ailddatgan y berthynas hanesyddol rhwng Cymru a Birmingham trwy Gytundeb Cyfeillgarwch Rhyngwladol newydd.

Vaughan Gething-23

Cymru yn UDA - tyfu gyda'n gilydd ar gyfer dyfodol economaidd uchelgeisiol.

Heddiw, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn dechrau cyfres o sgyrsiau gydag arweinwyr busnes, arbenigwyr masnach ac entrepreneuriaid yn Atlanta a Birmingham (Alabama) i drafod sut mae polisi economaidd yr Unol Daleithiau yn creu twf mewn lleoedd sydd angen buddsoddiad a chymorth.

christian-lue-MZWBMNP7Nro-unsplash-2

Cymru'n ymuno â Chynghrair Ranbarthol Lled-ddargludyddion Ewrop

Mae Llywodraeth Cymru wedi dod yn llofnodwr cynghrair llywodraethau rhanbarthol Ewropeaidd, gan hyrwyddo twf, meithrin cydweithredu a datblygu cadwyni gwerth cryf yn y diwydiant lled-ddargludyddion.

Welsh Government

Cymru'n croesawu cyfranogiad parhaus y DU yn rhaglen Horizon Ewrop gwerth €100bn

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi croesawu’r newyddion y bydd gan y DU fynediad parhaus at Horizon Europe, rhaglen ymchwil ac arloesi flaenllaw yr Undeb Ewropeaidd, sy’n werth €100 biliwn.

Toyoda Gosai Jayplas Swansea-2

Cyfleuster newydd i ddyblu capasiti ailbrosesu plastig Cymru

Bydd buddsoddiad gwerth £45 miliwn yn fwy na dyblu capasiti ailbrosesu plastig Cymru ac yn creu dros 100 o swyddi newydd yn hen ffatri Toyoda Gosei yn Abertawe.