English icon English

Newyddion

Canfuwyd 205 eitem, yn dangos tudalen 2 o 18

Welsh Government

£5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fusnesau sy'n buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi

Mae dros hanner cant o brosiectau wedi cael £5.9m o gymorth gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn offer a fydd yn helpu i ddatblygu a gwreiddio cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd.

Welsh Government

£2.5m yn ychwanegol i helpu mwy o bobl ifanc i gael gwaith neu hyfforddiant pellach

Mae rhaglen sy'n darparu'r sgiliau, y cymwysterau a'r profiad sydd eu hangen ar bobl ifanc i gael swydd, neu barhau â'u hyfforddiant neu ddychwelyd i addysg yn cael £2.5m o gyllid ychwanegol.

Welsh Government

Mwy na 900 o weithwyr yn eistedd yn gyfforddus yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer twf busnes

Mae busnes sy'n dylunio, yn gweithgynhyrchu ac yn cynnal ac yn cadw seddi awyrennau dosbarth cyntaf a dosbarth busnes yn buddsoddi ar gyfer y dyfodol yn ei safleoedd yng Nghasnewydd a Chwmbrân, ar ôl i gyllid Llywodraeth Cymru helpu i gefnogi mwy na 900 o swyddi presennol a thwf pellach yn y gweithlu.

Welsh Government

Hunanbortread Van Gogh yn dod i Gymru am y tro cyntaf

  • Bydd y gwaith celf yn rhan o arddangosfa newydd sbon yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • Mae’r benthyciad yn nodi diwedd Blwyddyn Cymru yn Ffrainc Llywodraeth Cymru, sydd wedi cryfhau cysylltiadau diwylliannol, chwaraeon a busnes drwy fwy na 40 o ddigwyddiadau
  • Bydd La Parisienne yn teithio i Musée D’Orsay, Paris yn rhan o’r gyfnewidfa gelf
Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yr Economi yn croesawu pleidlais y Senedd i gyfnod pontio hirach i ddiogelu swyddi dur

 Mae Gweinidog yr Economi wedi croesawu pleidlais unfrydol gan y Senedd yn dadlau fod dyfodol llewyrchus ar gyfer dur ffwrneisi chwyth yng Nghymru fel rhan o gyfnod pontio teg.

Vaughan Gething  (L)

Adeiladu dyfodol cryfach ar gyfer sector adeiladu Cymru

Yn ddiweddar, fe  anerchodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething uwchgynhadledd adeiladu yng Nghaerdydd a ddaeth ag arweinwyr y sector adeiladu yng Nghymru ynghyd yn ystod cyfnod o bwysau a heriau economaidd.

Chevler1-2

£300k i ddiogelu dyfodol cwmni pecynnu papur yng Nghaerffili

Mae cwmni pecynnu papur ar gyfer y diwydiant bwyd yng Nghaerffili wedi derbyn £300,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i ddiogelu 55 o swyddi a chreu 10 yn fwy.

Welsh Government

‘Ffyniant Bro yn gwneud cam â Chymru’ meddai Gweinidog yr Economi

Heddiw (dydd Mawrth 16eg Ionawr) bydd Gweinidog yr Economi yn dweud mewn dadl yn y Senedd fod cynlluniau Ffyniant Bro Llywodraeth y DU yn gwneud cam â phobl, busnesau a chymunedau Cymru wrth i swm y cyllid o’r UE nad oes cyllid wedi dod yn ei le gynyddu gyda chwyddiant.

Pickleball -2

Busnes chwaraeon newydd yn llwyddo diolch i Busnes Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o arian ar gyfer ei chynllun i helpu pobl ddi-waith sy'n wynebu rhwystrau cudd rhag dechrau eu busnes eu hunain

Welsh Government

£1.5 miliwn ar gyfer canolfan ffatri ddigidol sy'n helpu gweithgynhyrchwyr o Gymru i arloesi

Mae prosiect arloesol yng Nghastell-nedd Port Talbot i helpu gweithgynhyrchwyr i roi hwb i gynhyrchiant a chynaliadwyedd wedi derbyn £1.5m o gyllid arloesi Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Datgelu cynlluniau ar gyfer cofrestru statudol a chynllun trwyddedu ar gyfer llety ymwelwyr yng Nghymru

Mae cynlluniau i gyflwyno cynllun cofrestru a thrwyddedu statudol ar gyfer pob llety ymwelwyr yng Nghymru wedi cael eu cyhoeddi gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dawn Bowden heddiw (dydd Mawrth, 9 Ionawr) gyda disgwyl i ddeddfwriaeth gael ei chyflwyno i'r Senedd cyn diwedd y flwyddyn.

Welsh Government

Cymorth gan Cymru Greadigol yn arwain at dros £200 miliwn i economi Cymru

Mae datblygiad diwydiannau creadigol Cymru yn cael ei gydnabod yn helaeth fel un o lwyddiannau economaidd mawr y wlad, ac mae darlledu'r ddrama newydd 'Men Up' heddiw (dydd Gwener, 29 Rhagfyr), yn uchafbwynt priodol ar gyfer blwyddyn lwyddiannus arall.