English icon English

Newyddion

Canfuwyd 122 eitem, yn dangos tudalen 7 o 11

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yn penodi Bwrdd Cynghori Economaidd newydd

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi penodiadau i Bwrdd Cynghori Gweinidogol Economaidd newydd, a fydd yn rhoi cyngor arbenigol ar faterion polisi economaidd i Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Sefydlu Diwydiant Sero Net Cymru i gefnogi datgarboneiddio diwydiant Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd corff newydd, Diwydiant Sero Net Cymru yn cael ei greu i gefnogi datgarboneiddio diwydiant Cymru a chreu swyddi newydd yn niwydiannau gwyrdd y dyfodol.

Masnach Rhyngwladol

Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi pecyn cymorth o bwys i helpu busnesau Cymru i allforio'n fyd-eang

  • Buddsoddiad o £4 miliwn mewn rhaglenni i greu allforwyr newydd ac i helpu busnesau sy’n allforio eisoes i dyfu ac ehangu i farchnadoedd newydd dramor.
  • Cyhoeddi rhaglen newydd o ddigwyddiadau rhyngwladol – gan gynnwys teithiau masnach i Ogledd America ac America Ladin, y Dwyrain Canol, Affrica, Asia, Awstralasia ac Ewrop.
Welsh Government

Cynllun cymhellion Llywodraeth Cymru i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid anabl wedi cynyddu a’i ymestyn am flwyddyn arall

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd busnesau sy'n recriwtio prentisiaid anabl llawn amser dros y flwyddyn nesaf yn gallu disgwyl derbyn cymhelliant ychwanegol o £2,000.

Welsh Government

Gweinidog yn datgelu cynllun newydd i gael mwy o bobl yng Nghymru i weithio

Heddiw mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi datgelu cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru i helpu mwy o bobl yng Nghymru i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.

Welsh Government

Cadeirydd ac aelod newydd wedi cael eu penodi i Fwrdd Gyrfa Cymru

Mae Erica Cassin wedi cael ei phenodi'n Gadeirydd newydd Bwrdd Gyrfa Cymru, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw.

Mae'r Gweinidog hefyd wedi penodi James Harvey yn aelod o'r Bwrdd.

dubai-2

Y goreuon o sector technoleg Cymru i gael eu harddangos yn Expo 2020 Dubai

Prif sefydliadau technoleg a seiber Cymru i gyflwyno Uwchgynhadledd Technoleg ar 1  Mawrth, gyda dirprwyaeth yn ymuno â'r digwyddiad er mwyn chwilio am gyfleoedd masnach

winter campaign 2

Rhyfeddodau Cymru yn y Gaeaf

Mae ymgyrch gan Croeso Cymru wedi bod yn cadw Cymru ar flaen ein meddyliau fel cyrchfan gwyliau drwy gydol y gaeaf – gyda llawer nawr yn mynd ar eu gwyliau cyntaf yn ystod hanner tymor Chwefror.

Welsh Government

Cynllun newydd i lansio sector gofod Cymru i orbit

Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth newydd i sicrhau bod Cymru’n gweithredu ar flaen y gad yn y sector gofod byd-eang, gan helpu i greu swyddi o ansawdd uchel ar hyd a lled y wlad.

Welsh Government

Ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd i agor

Mae ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yr A487 wedi'i chwblhau cyn pryd a bydd nawr yn agored i draffig ddydd Sadwrn 19 Chwefror yn hytrach na dydd Gwener 18 Chwefror er mwyn peidio ag annog unrhyw deithio diangen yn ystod Storm Eunice.

Welsh Government

Cyllid gan Lywodraeth Cymru yn diogelu swyddi mewn cwmni ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi bod cyllid Llywodraeth Cymru wedi helpu i sicrhau peiriannau awtomataidd arloesol ar gyfer TBD Ltd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan ddiogelu 20 o swyddi, gwella effeithlonrwydd a darparu cyfleoedd twf newydd.