English icon English

Newyddion

Canfuwyd 179 eitem, yn dangos tudalen 15 o 15

Jobs Growth Wales -2

Rhaglen newydd i greu cyfleoedd gwaith all newid bywydau pobl 16-18 oed yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio rhaglen hyblyg newydd i helpu pobl ifanc 16-18 oed i wireddu’u potensial ac i gymryd eu camau cyntaf i fyd gwaith.

Welsh Government

Prosiect Trawsnewid Trefi'r Rhyl yn talu ar ei ganfed – Gweinidog yr Economi

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw fod prosiect mewn cyn safle adeiladwyr yn y Rhyl yn talu ar ei ganfed yng nghanol y dref gan greu swyddi, creu cyfleoedd hyfforddi a chefnogi tai fforddiadwy.

Welsh Government

Cymorth hanfodol gan y Gronfa Cadernid Economaidd yn helpu i warchod staff â sgiliau arbennig gydag arbenigwyr technoleg resin yn Nhrefforest

Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i warchod 30 o staff â sgiliau arbennig gydag arbenigwyr technoleg resin yn Nhrefforest diolch i gyllid gan ei Chronfa Cadernid Economaidd. 

Welsh Government

Llywodraeth Cymru’n ymestyn y cynllun cymhellion i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi estyn y cynllun cymhellion i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid yng Nghymru tan fis Chwefror 2022.

Welsh Government

Llywodraeth y DU yn 'gadael cymunedau yn y tywyllwch ac yn gwadu buddsoddiad hanfodol i Gymru' wrth ymdrin â chronfeydd olynol yr UE – Vaughan Gething

Heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, fod oedi parhaus Llywodraeth y DU o ran darparu arian newydd gan yr UE i Gymru yn gadael cymunedau yn y tywyllwch, a fydd yn arwain at golli cyfleoedd gwaith i Gymru ac yn tanseilio prosiectau sydd mawr eu hangen

South-Stack-Lighthouse-3

Tyfu twristiaeth er lles Cymru

Ar Ddiwrnod Twristiaeth y Byd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn dweud ei fod am dyfu twristiaeth Cymru mewn ffordd sy'n cefnogi cymunedau, tir a phobl Cymru.

Welsh Government

“Prosiect magnet ResilientWorks i arwain ymgyrch cerbydau trydan Cymru yng nghanol y Cymoedd Technoleg”

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cwrdd â chwmni technoleg byd-eang Thales i weld yn y fan a’r lle sut mae gwaith ar amgylchedd profi ResilientWorks ar gyfer cerbydau trydan ac awtonomaidd a seilwaith ynni yn mynd rhagddo

Welsh Government

Cymorth Llywodraeth Cymru i helpu busnesau Caerffili i adleoli a diogelu swyddi

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi nodi bod cymorth gan Llywodraeth Cymru yn helpu busnes ym mwrdeistref sirol Caerffili i ddiogelu ei weithrediadau at y dyfodol drwy adleoli a diogelu swyddi.

Aberavon Drone 4K 6-2

Y Pethau Pwysig yn cyflwyno profiadau cofiadwy

Mae'r haf prysur i Economi Ymwelwyr Cymru wedi dangos pwysigrwydd hanfodol seilwaith twristiaeth o ran darparu profiad o safon i ymwelwyr.

Exports-3

Gweinidog yr Economi yn lansio rhaglen newydd i helpu i hybu allforion Cymru

Bydd cwmnïau o Gymru mewn pum sector allweddol yn cael eu dwyn ynghyd i helpu ei gilydd i allforio mwy o'u cynnyrch ledled y byd, fel rhan o raglen newydd sy'n cael ei lansio gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am Ystadegau'r Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething: