English icon English

Newyddion

Canfuwyd 209 eitem, yn dangos tudalen 18 o 18

Welsh Government

“Prosiect magnet ResilientWorks i arwain ymgyrch cerbydau trydan Cymru yng nghanol y Cymoedd Technoleg”

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cwrdd â chwmni technoleg byd-eang Thales i weld yn y fan a’r lle sut mae gwaith ar amgylchedd profi ResilientWorks ar gyfer cerbydau trydan ac awtonomaidd a seilwaith ynni yn mynd rhagddo

Welsh Government

Cymorth Llywodraeth Cymru i helpu busnesau Caerffili i adleoli a diogelu swyddi

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi nodi bod cymorth gan Llywodraeth Cymru yn helpu busnes ym mwrdeistref sirol Caerffili i ddiogelu ei weithrediadau at y dyfodol drwy adleoli a diogelu swyddi.

Aberavon Drone 4K 6-2

Y Pethau Pwysig yn cyflwyno profiadau cofiadwy

Mae'r haf prysur i Economi Ymwelwyr Cymru wedi dangos pwysigrwydd hanfodol seilwaith twristiaeth o ran darparu profiad o safon i ymwelwyr.

Exports-3

Gweinidog yr Economi yn lansio rhaglen newydd i helpu i hybu allforion Cymru

Bydd cwmnïau o Gymru mewn pum sector allweddol yn cael eu dwyn ynghyd i helpu ei gilydd i allforio mwy o'u cynnyrch ledled y byd, fel rhan o raglen newydd sy'n cael ei lansio gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am Ystadegau'r Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething: