English icon English

Newyddion

Canfuwyd 205 eitem, yn dangos tudalen 13 o 18

Grove WTW-2

Twristiaeth a lletygarwch: sector gwych i weithio ynddo, sy'n helpu i greu profiadau pwysig – Vaughan Gething Gweinidog yr Economi

"Mae twristiaeth a lletygarwch yn sector gwych i weithio ynddo" – dyna neges Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, i nodi dechrau Wythnos Twristiaeth Cymru 2022 (15 – 22 Mai).

Cargo ship-2

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cytuno ynghylch sefydlu Porthladdoedd Rhydd yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi dod i gytundeb mewn perthynas â sefydlu Porthladdoedd Rhydd yng Nghymru, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cadarnhau.

Welsh Government

Pryderon yn cael eu lleisio ynghylch yr effaith ar ffermio o ganlyniad i oedi wrth gyflwyno gwiriadau ar y ffin

Mae’r oedi parhaus wrth gyflwyno gwiriadau ar fewnforion o’r UE yn peri risg i fioddiogelwch ac yn rhoi ffermwyr Cymru o dan anfantais, mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru wedi rhybuddio.

Wales stands with Ukraine WELSH

Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.

Welsh Government

Clwstwr Ynni ar y Môr am wireddu potensial Gogledd Cymru i gynhyrchu ynni carbon isel

Mae M-SParc wedi cael ei ddewis i fod yn gorff atebol ar gyfer y Gynghrair Ynni ar y Môr – clwstwr cadwyn gyflenwi a sefydlwyd er mwyn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan ynni ar y môr yng Ngogledd Cymru.

L E M F R E C K 06 Kev Curtis-2

Llywodraeth Cymru yn cefnogi twf a datblygiad digwyddiadau cartref

Mae digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol ledled Cymru yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl yn y cnawd dros y misoedd nesaf wrth i drefnwyr newid yn ôl i berfformiadau cynulleidfaoedd byw.  

Welsh Government

Busnesau Twristiaeth Gogledd Cymru yn barod ar gyfer y Pasg

Wrth i fusnesau twristiaeth ar draws Gogledd Cymru baratoi ar gyfer gwyliau'r Pasg, aeth Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, ar ymweliad ag Adventure Parc Snowdonia i glywed am eu paratoadau.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi cyllid gwerth £4.5m ar gyfer y Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi heddiw bod Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid gwerth £4.5 miliwn i ddatblygu sylfaen sgiliau busnesau a chreu gweithlu yng Nghymru sy'n barod i fanteisio ar gyfleoedd economaidd yn y dyfodol.

Folly Farm Giraffes-2

Busnesau twristiaeth Sir Benfro yn paratoi ar gyfer y Pasg

Wrth i fusnesau twristiaeth ledled Cymru baratoi ar gyfer y Pasg, ymwelodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, â busnesau yn Sir Benfro sy'n edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn dilyn datblygiadau a buddsoddiad newydd.

Welsh Government

£13m i Undebau Llafur ddarparu cymorth dysgu ac uwchsgilio gweithwyr

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd dros £13 miliwn yn helpu Undebau Llafur i ddarparu atebion sgiliau a chymorth dysgu i weithwyr dros y tair blynedd nesaf.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi yn ymweld ag allforiwr llwyddiannus o Gymru i annog busnesau eraill i ystyried manteision masnachu rhyngwladol

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi ymweld ag allforiwr llwyddiannus o Gymru i weld yn uniongyrchol yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r busnes yn dilyn pandemig y coronafeirws. Mae hefyd wedi annog mwy o gwmnïau o Gymru i fanteisio ar gymorth Llywodraeth Cymru i allforio eu nwyddau a'u gwasanaethau yn rhyngwladol.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yn penodi Bwrdd Cynghori Economaidd newydd

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi penodiadau i Bwrdd Cynghori Gweinidogol Economaidd newydd, a fydd yn rhoi cyngor arbenigol ar faterion polisi economaidd i Lywodraeth Cymru.