English icon English

Newyddion

Canfuwyd 208 eitem, yn dangos tudalen 9 o 18

Welsh Government

Penodi Prif Weithredwr Dros Dro i Gorff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae prif weithredwr y bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru, Alyson Thomas wedi’i phenodi yn Brif Weithredwr Dros Dro i’r Corff Llais y Dinesydd newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 44

Dechrau rhoi pigiadau atgyfnerthu COVID-19 yr hydref heddiw yng Nghymru

Mae’r broses o gyflwyno pigiadau atgyfnerthu COVID-19 yr hydref wedi dechrau heddiw (1 Medi) yng Nghymru gyda phreswylwyr a staff cartrefi gofal ledled Cymru y rhai cyntaf i gael y brechlyn.

Welsh Government

Datblygu adnodd Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu newydd gwerth £1.5m ar gyfer pobl ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod adnodd newydd i asesu anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu mewn plant yn cael ei ddatblygu.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

Gwahodd oedolion cymwys yng Nghymru i gael pigiad atgyfnerthu’r hydref

Yr wythnos hon mae oedolion cymwys yng Nghymru wedi dechrau cael eu gwahodd i gael eu pigiad atgyfnerthu’r hydref ar gyfer COVID-19.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

Gwahodd oedolion cymwys yng Nghymru i gael pigiad atgyfnerthu’r hydref [copy]

Yr wythnos hon mae oedolion cymwys yng Nghymru wedi dechrau cael eu gwahodd i gael eu pigiad atgyfnerthu’r hydref ar gyfer COVID-19.

Eluned Morgan Desk-2

Cynllun newydd i hybu’r Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol sy’n darparu cynnig rhagweithiol o ofal drwy gyfrwng y Gymraeg yw uchelgais cynllun newydd sy’n cael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, heddiw (2 Awst).

Welsh Government

Symud i archwiliadau deintyddol blynyddol i wella’r nifer sy’n cael gofal deintyddol y GIG yng Nghymru

Bellach, dim ond unwaith y flwyddyn y bydd angen i’r mwyafrif o oedolion yng Nghymru weld deintydd, yn sgil ad-drefnu fel y gall mwy o bobl gael gofal deintyddol gan y GIG.

Health Minister, Eluned Morgan

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi cynnydd cyflog i staff GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi derbyn argymhellion cyrff adolygu cyflogau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, gan gyhoeddi cynnydd i gyflogau staff GIG yng Nghymru heddiw.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 21 Gorffennaf).

Ambulance 1-2

£3 miliwn ychwanegol i recriwtio mwy o staff ambiwlans brys i wella amseroedd ymateb

Bydd £3 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru i recriwtio mwy o staff ambiwlans brys i wella amseroedd ymateb ar gyfer y rhai mwyaf sâl neu sydd wedi’u hanafu fwyaf difrifol.