English icon English

Newyddion

Canfuwyd 208 eitem, yn dangos tudalen 7 o 18

dentist-2

Dros 100,000 o apwyntiadau deintyddol ychwanegol eleni – ond mae methu apwyntiadau yn parhau i gael effaith

Mae nifer yr apwyntiadau deintyddol ychwanegol a gafodd eu darparu eleni wedi cyrraedd 109,000 yn ôl data diweddaraf Llywodraeth Cymru.

WG positive 40mm-2

“Rhaid i ni i gyd wneud popeth o fewn ein gallu i leddfu’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd”, wrth i wasanaethau wynebu mwy o alw nag erioed

Wrth i ddyddiau prysuraf y flwyddyn i’r gwasanaeth iechyd agosáu, mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, wedi annog pobl i wneud yr hyn a allant i leddfu’r pwysau ar y GIG.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Ym mis Hydref, gwelwyd y gostyngiad cyntaf yn nifer y llwybrau cleifion* sy’n aros i ddechrau triniaeth ers mis Ebrill 2020. Er i’r lefelau uchaf erioed o alw ar y gwasanaeth ambiwlans gael eu cofnodi ym mis Tachwedd, roedd yna hefyd rywfaint o welliant ym mherfformiad adrannau brys. 

Welsh Government

Peidiwch â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth ambiwlans yn ystod streiciau – y Gweinidog Iechyd

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi annog pobl i gymryd gofal ychwanegol a dim ond ffonio 999 mewn argyfwng sy’n bygwth bywyd neu argyfwng difrifol yn ystod streiciau ambiwlans.

Welsh Government

System ddigidol werth £7m i wella gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru

Bydd system ddigidol newydd i wasanaethau mamolaeth, a fydd yn cael ei defnyddio ar draws Cymru gyfan, yn gallu sicrhau bod gwybodaeth hanfodol am iechyd menywod beichiog, a’r babanod sydd heb eu geni, yn cael ei rhannu mewn modd llawer cyflymach. Mae’r system hon yn cael ei chreu o ganlyniad i fuddsoddiad o £7m gan Lywodraeth Cymru. 

Welsh Government

Cannoedd o welyau cymunedol ychwanegol i helpu pobl i adael yr ysbyty yn gynt y gaeaf hwn

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan ac arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Andrew Morgan wedi cyhoeddi mwy na 500 o welyau gofal llai dwys a phecynnau gofal cymunedol ychwanegol ar gyfer Cymru y gaeaf hwn, er mwyn helpu pobl i gael gofal yn agosach at eu cartrefi ac i ryddhau gwelyau ysbyty.

Welsh Government

Gweithredu diwydiannol i “effeithio’n sylweddol” ar y Gwasanaeth Iechyd

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd gweithredu diwydiannol yn effeithio’n sylweddol ar Wasanaethau Iechyd Cymru, wrth i’r cyntaf o streiciau arfaethedig gan staff ddechrau heddiw.

dna-gb7e867d06 1920-2

Rhagor o brofion genynnol i ganfod canser yn gyflymach yng Nghymru

Bydd miloedd yn rhagor o bobl yng Nghymru yn elwa ar gael diagnosis o ganserau a chlefydau prin yn gyflymach, diolch i gynllun newydd i gynyddu'r defnydd o brofion genynnol.

Welsh Government

Miliwn o bigiadau atgyfnerthu COVID wedi’u rhoi yng Nghymru yr hydref hwn

Mae ystadegau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod dros filiwn o bobl yng Nghymru bellach wedi cael eu pigiad atgyfnerthu COVID-19 yr hydref hwn.

Welsh Government

Y Gweinidog yn agor gorsaf ambiwlans newydd gyda’r adnoddau diweddaraf yng Nghaerdydd

Ddoe, agorodd Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, orsaf newydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yng Nghaerdydd yn swyddogol.

Welsh Government

Cryfhau cymorth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ynghylch y modd y mae gwasanaethau sy’n darparu triniaeth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn cael eu darparu yng Nghymru.