English icon English

Newyddion

Canfuwyd 83 eitem, yn dangos tudalen 2 o 7

Julie Morgan (1)

Cyflwyno Rhaglen Addysg a Hyfforddiant Anableddau Dysgu Paul Ridd i staff gofal iechyd GIG Cymru

Bydd hyfforddiant newydd yn cael ei gyflwyno ar draws GIG Cymru i staff gofal iechyd sy’n wynebu’r cyhoedd er mwyn eu galluogi i gefnogi pobl ag anableddau dysgu sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Dyna gyhoeddiad y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Julie Morgan.

Welsh Government logo

Buddsoddiad pellach gwerth £5m i wasanaethau adfer ‘arloesol’ COVID Hir

Bydd gwasanaeth cymorth sy’n helpu pobl sy’n byw ag effeithiau hirdymor COVID-19 yng Nghymru yn elwa o gyllid ychwanegol o £5m gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Newidiadau i brofion a chartrefi gofal wrth inni gyd ddysgu byw’n ddiogel gyda coronafeirws

Heddiw (dydd Llun), mae amserlen yn cael ei chyhoeddi ar gyfer newidiadau i wasanaeth Profi Olrhain Diogelu Cymru, fel rhan o gynlluniau ehangach i symud yn raddol y tu hwnt i’r ymateb brys i’r pandemig.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 24 Mawrth).

DrMenzies-2

Atgyfeirio cyflym er mwyn rhoi diagnosis canser yn gynt

Mae clinigau newydd yng Nghymru yn helpu i roi diagnosis cyflymach i gleifion â symptomau sy’n peri pryder, ac mae hyn yn rhan o waith ledled y wlad i leihau amseroedd aros ar gyfer canser.

Lynne Neagle Rhian Mannings-2

Dyfarnu £3 miliwn i elusennau profedigaeth ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, y bydd elusennau sy’n cefnogi pobl drwy brofedigaeth yn elwa ar £3 miliwn o gyllid dros y tair blynedd nesaf.

Booster vaccine

Cymru’n dechrau rhoi brechiadau atgyfnerthu ar gyfer y gwanwyn o'r wythnos hon

Mae brechiadau atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn cael eu cyflwyno yng Nghymru o'r wythnos hon.

EM Roboto Surgery-2

Sefydlu rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot

Mae’r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot, sy’n galluogi llawfeddygon i wneud triniaethau cymhleth yn fwy manwl a chyda mwy o reolaeth.

Ukraine Supplies 1-2

Cymru’n anfon cyflenwadau meddygol i Wcráin

Mae’r llwyth cyntaf o gyflenwadau meddygol, sy’n cynnwys peiriannau anadlu, rhwymynnau a masgiau wyneb, yn cael eu hanfon o Gymru hediw i gefnogi pobl Wcráin.

Eluned Morgan (P)#6

Gwaed wedi ei heintio: y dyddiad cau ar gyfer cymorth ariannol yn nesáu

Mae gan aelodau teuluoedd, sydd wedi dioddef profedigaeth o ganlyniad i’r GIG yn darparu gwaed a oedd wedi ei heintio, tan ddiwedd y mis i fod yn gymwys i gael taliad sydd wedi eu hôl-ddyddio, os nad ydynt wedi gwneud cais eto.

Welsh Government logo

Ymgynghoriad cenedlaethol yn gofyn i’r cyhoedd helpu i greu Cymru ddi-fwg erbyn 2030

Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar bobl ar hyd a lled y wlad i ymuno ag ymgynghoriad cenedlaethol a fydd yn helpu i lunio ei strategaeth i wneud Cymru’n ddi-fwg erbyn 2030.

Endometriosis Nurses - CNO - Minister-2

Nyrsys endometriosis newydd yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth a gwella diagnosis

Mae nyrsys endometriosis newydd wedi cael eu penodi ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru i wella gwasanaethau ar gyfer y cyflwr cronig sy’n effeithio ar un o bob 10 menyw.