English icon English

Newyddion

Canfuwyd 239 eitem, yn dangos tudalen 12 o 20

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

Gwahodd oedolion cymwys yng Nghymru i gael pigiad atgyfnerthu’r hydref

Yr wythnos hon mae oedolion cymwys yng Nghymru wedi dechrau cael eu gwahodd i gael eu pigiad atgyfnerthu’r hydref ar gyfer COVID-19.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

Gwahodd oedolion cymwys yng Nghymru i gael pigiad atgyfnerthu’r hydref [copy]

Yr wythnos hon mae oedolion cymwys yng Nghymru wedi dechrau cael eu gwahodd i gael eu pigiad atgyfnerthu’r hydref ar gyfer COVID-19.

Eluned Morgan Desk-2

Cynllun newydd i hybu’r Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol sy’n darparu cynnig rhagweithiol o ofal drwy gyfrwng y Gymraeg yw uchelgais cynllun newydd sy’n cael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, heddiw (2 Awst).

Welsh Government

Symud i archwiliadau deintyddol blynyddol i wella’r nifer sy’n cael gofal deintyddol y GIG yng Nghymru

Bellach, dim ond unwaith y flwyddyn y bydd angen i’r mwyafrif o oedolion yng Nghymru weld deintydd, yn sgil ad-drefnu fel y gall mwy o bobl gael gofal deintyddol gan y GIG.

Health Minister, Eluned Morgan

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi cynnydd cyflog i staff GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi derbyn argymhellion cyrff adolygu cyflogau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, gan gyhoeddi cynnydd i gyflogau staff GIG yng Nghymru heddiw.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 21 Gorffennaf).

Ambulance 1-2

£3 miliwn ychwanegol i recriwtio mwy o staff ambiwlans brys i wella amseroedd ymateb

Bydd £3 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru i recriwtio mwy o staff ambiwlans brys i wella amseroedd ymateb ar gyfer y rhai mwyaf sâl neu sydd wedi’u hanafu fwyaf difrifol.

WG positive 40mm-3

Dwy filiwn o bigiadau atgyfnerthu COVID wedi’u rhoi wrth i strategaeth frechu’r gaeaf gael ei chyhoeddi

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod dwy filiwn o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u darparu yng Nghymru ac y bydd pawb sy’n gymwys yn cael cynnig pigiad atgyfnerthu’r hydref erbyn diwedd mis Tachwedd.

sunshine

Annog y cyhoedd i gymryd gofal wrth i’r tymheredd godi yng Nghymru

Mae Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru yn annog pobl i gymryd gofal ychwanegol a chynllunio ymlaen llaw i ddiogelu eu hunain ac eraill, yn sgil rhybudd y Swyddfa Dywydd am wres eithafol.

Welsh Government

Y Frenhines yn anrhydeddu GIG Cymru

Heddiw (12 Gorffennaf), cyflwynodd y Frenhines Groes y Brenin Siôr i Brif Weithredwr GIG Cymru Judith Paget a’r Ymgynghorydd Gofal Dwys Dr Ami Jones mewn seremoni yng Nghastell Windsor.

Summer of fun 5-2

Haf o Hwyl gwerth £7m yn cychwyn yn swyddogol

Mae cynllun Haf o Hwyl gwerth £7 miliwn Llywodraeth Cymru yn dychwelyd am yr ail flwyddyn i gefnogi plant a phobl ifanc ledled Cymru.

Welsh Government

Y Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl o’r cyngor i atal lledaeniad coronafeirws

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Syr Frank Atherton, yn atgoffa pobl i ddilyn camau syml i amddiffyn eu hunain rhag y risg o ddal COVID-19.

Mae'r rhain yn cynnwys cael eich brechu, gwisgo masgiau wyneb mewn mannau caeedig gorlawn a chymryd prawf llif unffordd os oes gennych symptomau.