English icon English

Newyddion

Canfuwyd 236 eitem, yn dangos tudalen 15 o 20

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 24 Mawrth).

DrMenzies-2

Atgyfeirio cyflym er mwyn rhoi diagnosis canser yn gynt

Mae clinigau newydd yng Nghymru yn helpu i roi diagnosis cyflymach i gleifion â symptomau sy’n peri pryder, ac mae hyn yn rhan o waith ledled y wlad i leihau amseroedd aros ar gyfer canser.

Lynne Neagle Rhian Mannings-2

Dyfarnu £3 miliwn i elusennau profedigaeth ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, y bydd elusennau sy’n cefnogi pobl drwy brofedigaeth yn elwa ar £3 miliwn o gyllid dros y tair blynedd nesaf.

Booster vaccine

Cymru’n dechrau rhoi brechiadau atgyfnerthu ar gyfer y gwanwyn o'r wythnos hon

Mae brechiadau atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn cael eu cyflwyno yng Nghymru o'r wythnos hon.

EM Roboto Surgery-2

Sefydlu rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot

Mae’r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot, sy’n galluogi llawfeddygon i wneud triniaethau cymhleth yn fwy manwl a chyda mwy o reolaeth.

Ukraine Supplies 1-2

Cymru’n anfon cyflenwadau meddygol i Wcráin

Mae’r llwyth cyntaf o gyflenwadau meddygol, sy’n cynnwys peiriannau anadlu, rhwymynnau a masgiau wyneb, yn cael eu hanfon o Gymru hediw i gefnogi pobl Wcráin.

Eluned Morgan (P)#6

Gwaed wedi ei heintio: y dyddiad cau ar gyfer cymorth ariannol yn nesáu

Mae gan aelodau teuluoedd, sydd wedi dioddef profedigaeth o ganlyniad i’r GIG yn darparu gwaed a oedd wedi ei heintio, tan ddiwedd y mis i fod yn gymwys i gael taliad sydd wedi eu hôl-ddyddio, os nad ydynt wedi gwneud cais eto.

Welsh Government

Ymgynghoriad cenedlaethol yn gofyn i’r cyhoedd helpu i greu Cymru ddi-fwg erbyn 2030

Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar bobl ar hyd a lled y wlad i ymuno ag ymgynghoriad cenedlaethol a fydd yn helpu i lunio ei strategaeth i wneud Cymru’n ddi-fwg erbyn 2030.

Endometriosis Nurses - CNO - Minister-2

Nyrsys endometriosis newydd yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth a gwella diagnosis

Mae nyrsys endometriosis newydd wedi cael eu penodi ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru i wella gwasanaethau ar gyfer y cyflwr cronig sy’n effeithio ar un o bob 10 menyw.

Welsh Government

Hwb o £13m ar gyfer cynllun newydd i leihau ac atal gordewdra yng Nghymru

Gyda chefnogaeth o fuddsoddiad gwerth £13m, bydd lleihau anghydraddoldebau yn rhan ganolog o Gynllun Cyflawni Llywodraeth Cymru Pwysau Iach: Cymru Iach.

Welsh Government

Cyllid newydd i gynyddu mynediad at ddiffibrilwyr yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi £500,000 ychwanegol i wella mynediad cymunedau at ddiffibrilwyr.

Welsh Government

Cyhoeddi Strategaeth Frechu COVID-19 ar gyfer 2022

Mae’r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi bod gwaith ar y gweill i integreiddio rhaglen frechu COVID-19 Cymru â rhaglenni imiwneiddio eraill sydd eisoes yn bodoli.