English icon English

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Eluned Morgan

Statement from Minister for Health and Social Services, Eluned Morgan:

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan:

"Hoffwn ddiolch i'r holl undebau iechyd am ddod i'r cyfarfod heddiw ac am gymryd rhan mewn ffordd adeiladol yn y drafodaeth.

"Rydym yn cydnabod ac yn parchu cryfder y teimlad ymhlith aelodau'r undebau, sydd wedi cael ei fynegi drwy'r pleidleisiau diweddar dros weithredu diwydiannol a'r streiciau sydd wedi dilyn.

"Gobeithio gallwn ni barhau gyda'r trafodaethau hyn yn ein ysbryd o bartneriaeth gymdeithasol."