English icon English

Newyddion

Canfuwyd 236 eitem, yn dangos tudalen 17 o 20

pexels-lisa-fotios-2721581

Hyrwyddwyr Gofal Mamolaeth a Newyddenedigol i wella gwasanaethau ledled Cymru

Bydd Hyrwyddwyr Gofal Mamolaeth a Newyddenedigol yn cael eu penodi i bob bwrdd iechyd yng Nghymru er mwyn gwella ansawdd gwasanaethau, mewn cynllun newydd gwerth £1.15 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

WG positive 40mm-2

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r data diweddaraf ar berfformiad GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar y data diweddaraf ar berfformiad GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 20 Ionawr).

Eluned Morgan Desk-2

Cynllun iechyd yn 'help aruthrol' i leddfu pwysau’r gaeaf ar y Gwasanaeth Iechyd

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi dweud y bydd cynllun sy'n helpu pobl agored i niwed i gael eu trin gartref ac osgoi ymweliadau diangen ag adrannau damweiniau ac achosion brys yn 'help aruthrol' i leddfu'r pwysau ar Wasanaeth Iechyd Gwladol Cymru yn ystod misoedd y gaeaf.

Eluned Morgan Headshot-2

“Helpwch ni i’ch helpu chi y gaeaf hwn” – y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan yn annog pawb i'n ‘helpu ni, i’ch helpu chi’ wrth iddi gyhoeddi rhagor o gyllid i liniaru’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gofal cymdeithasol a’u helpu y gaeaf hwn.

WG positive 40mm-3

Cydnabod cyflogeion GIG Cymru yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, a Phrif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, wedi llongyfarch gweithwyr GIG Cymru sydd wedi cael eu cydnabod yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.

Welsh Government

Pob oedolyn cymwys wedi cael cynnig brechlyn atgyfnerthu Covid-19 yng Nghymru

Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru wedi cadarnhau heddiw (31 Rhagfyr) eu bod wedi cynnig apwyntiad brechlyn atgyfnerthu i bob oedolyn cymwys.

Disrupt the transmission gif Welsh-2

Cadw Cymru'n Ddiogel wrth i achosion Omicron gynyddu

Mae prif feddyg Cymru wedi annog pawb i gymryd camau i amddiffyn eu hunain rhag Covid-19 gan fod cyfraddau achosion yn codi i'w lefelau uchaf yn y pandemig.

Health Minister booster-2

Byddin brechu Cymru yn tyfu wrth i’r lluoedd arfog, meddygon teulu a fferyllfeydd ymrwymo i gefnogi

Mae'r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi diolch i'r miloedd o staff a gwirfoddolwyr ychwanegol y GIG sy'n llwyddo yn rhaglen atgyfnerthu Covid-19 yng Nghymru.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 23 Rhagfyr).

Ambulance 1-2

Buddsoddi dros £34m mewn gwasanaethau ambiwlans dros fisoedd y gaeaf

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi dros £34m o arian ychwanegol i gefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod misoedd y gaeaf i ddod.

Ty Enfy 1 (2)-2

Staff Gofal Cymdeithasol i ennill y Cyflog Byw Gwirioneddol

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi cyhoeddi bod staff Gofal Cymdeithasol yn mynd i dderbyn y Cyflog Byw Gwirioneddol yng Nghymru fel rhan o becyn i gefnogi'r sector.

pharmacy2-2

Darparu ystod ehangach o wasanaethau mewn fferyllfeydd yng Nghymru

O fis Ebrill 2022, bydd holl fferyllfeydd cymunedol Cymru yn gallu cynnig ystod ehangach o wasanaethau o ganlyniad i ddiwygiadau sylweddol sydd wedi eu cytuno gan y Gweinidog Iechyd.