English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1333 eitem, yn dangos tudalen 6 o 112

PO 200521 Miles 25-2

“Llongyfarchiadau mawr i ddysgwyr TGAU a galwedigaethol ledled Cymru" – y Gweinidog Addysg

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi llongyfarch dysgwyr yng Nghymru sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU a chymwysterau galwedigaethol heddiw.

Menter Mon-2

Bydd cynhyrchu Ynni Carbon Isel yn sector allweddol i Ogledd Cymru

Dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, heddiw y bydd cynhyrchu ynni carbon isel yn sector allweddol i economi Gogledd Cymru gan fod llawer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill.

Welsh Government logo

Y cyntaf yn y DU - Cig Oen Morfa Heli y Gŵyr yn sicrhau diogelwch rhyngwladol

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, wedi llongyfarch Cig Oen Morfa Heli y Gŵyr ar fod y cynnyrch newydd cyntaf i ennill Statws Dynodiad Daearyddol y DU, y wobr uchel ei bri, a fydd yn rhoi diogelwch rhyngwladol i'r cynnyrch Cymreig rhagorol.

F31A6226 (1)

Plannu coeden rhif 15 miliwn a gyllidir gan Gymru yn Uganda

Mae 15 miliwn o goed wedi’u plannu yn Uganda fel rhan o fenter gan Lywodraeth Cymru i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Y nod yw plannu 25 miliwn o goed erbyn 2025.

PO 200521 Miles 25-2

Gweinidog yn dathlu ‘cyflawniad nodedig’ dosbarth 2021

Mae'r Gweinidog Addysg, Jeremy Miles, wedi canmol cyflawniadau myfyrwyr ledled Cymru wrth i ganlyniadau Safon Uwch, UG, Cymwysterau Galwedigaethol a Thystysgrifau Her Sgiliau 2021 gael eu cyhoeddi.

Welsh Government logo

Newid Hinsawdd: Mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn dweud bod angen newid y ffordd rydyn ni’n byw, yn ôl arolwg newydd

Mae mwyafrif helaeth y bobl yng Nghymru (84%) yn credu bod angen inni newid y ffordd rydyn ni’n byw yn sylweddol er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, yn ôl canlyniadau arolwg llywodraeth o 1,149 o ymatebwyr yng Nghymru.

Welsh Government logo

Canolfan profi rheilffyrdd newydd o'r safon uchaf yn cael y golau gwyrdd

Mae cynghorwyr lleol wedi rhoi sêl bendith i gyfleuster profi rheilffyrdd newydd o'r safon uchaf ar hen safle cloddio glo brig ym mhen cymoedd Dulais ac Abertawe.

Welsh Government logo

Cymru’n symud i lefel rhybudd sero

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn annog pawb i barhau i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws wrth iddo gadarnhau y bydd Cymru’n symud i’r lefel rhybudd sero newydd ddydd Sadwrn [7 Awst].

Welsh Government logo

Y Gweinidog Iechyd yn pwysleisio mor bwysig fydd cael pigiad ffliw a dos atgyfnerthu Covid y gaeaf hwn, wrth i’r rhaglen i frechu rhag y ffliw gael ei hehangu

Bydd Cymru'n rhoi ei rhaglen frechu fwyaf erioed ar waith i frechu rhag y ffliw yr hydref hwn. Bydd pawb sydd dros 50 oed a phob disgybl ysgol uwchradd yn cael cynnig brechiad.

Rebecca Evans#2

Codi’r taliad cymorth hunanynysu i £750

Yn dilyn newidiadau i'r polisi hunanynysu, bydd taliad cymorth hunanynysu Llywodraeth Cymru yn cael ei godi o £500 i £750.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru: £250miliwn tuag at 20,000 o gartrefi carbon isel i'w rhentu

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyblu ei gwariant ar dai cymdeithasol i'w rhentu, gan ymrwymo £250miliwn cychwynnol yn 2021/22 ar gyfer 20,000 o gartrefi carbon isel newydd.