English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 9 o 187

Money-7

“Byddwn yn sicrhau bod pob punt sy’n cael ei buddsoddi yn cael yr effaith gadarnhaol fwyaf” – Y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans

Bydd dadl yn cael ei chynnal yn y Senedd heddiw [dydd Mawrth 7 Chwefror] ar Gyllideb Ddrafft Cymru, wrth i chwyddiant uchel barhau i roi pwysau ariannol ar aelwydydd, busnesau a’n gwasanaethau cyhoeddus ledled y wlad.

Welsh Government

Cymru yn amlinellu cynllun uchelgeisiol â “gobaith yn ganolog iddo” i sicrhau mai Cymru yw’r genedl fwyaf cyfeillgar yn Ewrop i bobl LHDTC+

“Rydyn ni am sicrhau mwy o gydraddoldeb a chynhwysiant i bobl LHDTC+, er mwyn inni fel cymuned deimlo’n ddiogel i fod yn ni ein hunain, yn rhydd rhag ofn, gwahaniaethu a chasineb.”

Welsh Government

Twf Trelleborg yn tystio i’r cyfleusterau a’r sgiliau sydd ar gael yng Ngogledd Cymru

Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, wedi canmol cwmni o Lannau Dyfrdwy sy'n arwain y ffordd ym maes darparu atebion morol, atebion ar y môr ac atebion o ran seilwaith, gan gynnig systemau diogelwch o'r radd flaenaf ar gyfer trosglwyddo olew a nwy o longau cargo i'r lan.

Ice hockey -2

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Gweinidog yr Economi yn annog busnesau i recriwtio prentis

Mae dyn ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol sydd wrth ei fodd â hoci iâ yn helpu clybiau chwaraeon cymunedol yng ngogledd-ddwyrain Cymru i hybu nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon drwy ddod yn brentis hyfforddwr chwaraeon, diolch i gefnogaeth cynllun rhannu prentisiaeth Llywodraeth Cymru.

Eryri-Gogledd-North Wales-Fibre-Broadband-Gigabit-Copyright Welsh Government 2022

Mae ymgynghoriad wedi agor ar gynigion i’w gwneud yn ofynnol sicrhau cyflymder lawrlwytho o 1 gigadid yr eiliad ym mhob cartrefnewydd sy’n cael ei adeiladu

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, a Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar gynigion i’w gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr tai sicrhau bod pob tŷ newydd sy’n cael ei adeiladu yn gallu derbyn cysylltiad band eang gigadid.

Welsh Government

Dyma sut mae £1.6bn o arian trafnidiaeth uchaf erioed yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru

Trenau newydd sbon, bysiau tanwydd hydrogen a threblu llwybrau cerdded a beicio - dyma rai o'r ffyrdd mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 'gwneud y peth cywir, y peth hawdd' yn ôl y Dirprwy Weinidog Lee Waters.

Welsh Government

Ystadegau newydd yn dangos bod mwy na 2,600 o dai fforddiadwy wedi'u hadeiladu yng Nghymru yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf

Mae ystadegau newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod 2,676 o dai fforddiadwy ychwanegol wedi'u hadeiladu yng Nghymru yn 2021/2022.

Welsh Government

Mwy o gyllid i sefydliadau sy’n helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg

Mae mentrau iaith a’r papurau bro ymysg y sefydliadau sy’n rhannu bron i £260,000 i helpu pawb i ddefnyddio mwy o Gymraeg.

Welsh Government

Mwy o ffermydd Cymru yn derbyn arian Glastir ar ddechrau cyfnod talu

Mae mwy na £28.5 miliwn wedi ei dalu i ffermydd Cymru ar ddechrau cyfnod talu Glastir 2022, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Galw ar bobl sydd angen cyngor cyfreithiol i fanteisio arno

Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl sydd angen cyngor cyfreithiol i ddod ymlaen a gweld pa gymorth sydd ar gael iddyn nhw.

Welsh Government

Cynllun i fynd i’r afael â heriau gweithlu’r GIG

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynlluniau i fynd i’r afael â heriau staffio’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.