English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1332 eitem, yn dangos tudalen 9 o 111

Welsh Government logo

NODYN I'R DYDDIADUR: Cynllun newydd Llywodraeth Cymru i helpu busnesau bwyd a diod i gael eu cynnyrch ar silffoedd y siopau mawr

**ddim ar gyfer ei gyhoeddi, ei ddarlledu na’i roi ar y cyfryngau cymdeithasol **

Ddydd Mercher, 21 Gorffennaf, bydd y Gweinidog Materion Gwledig a’r Gogledd, a’r Trefnydd, Lesley Griffiths, yn lansio Cynllun Manwerthu Bwyd a Diod Cymru.

Healthy and Active Fund1-2

Y Gronfa Iach ac Egnïol wedi'i hymestyn am flwyddyn arall yn sgil y pandemig

Ymunodd Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, â theuluoedd a oedd yn cymryd rhan yn nhaith gerdded deuluol GemauStryd yng Nghaerffili er mwyn lansio'r estyniad i’r Gronfa Iach ac Egnïol yn swyddogol.

Babi Actif-2

Y Gronfa Iach ac Egnïol wedi'i hymestyn am flwyddyn arall yn sgil y pandemig

Mae Lynne Neagle, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, wedi cyhoeddi y bydd y Gronfa Iach ac Egnïol yn cael ei hymestyn.

photo-1601897690942-bcacbad33e55-2

Rhaglen newydd i helpu mwy o gwmnïau o Gymru i allforio'n fyd-eang

Mae rhaglen newydd i helpu cwmnïau o Gymru nad ydynt erioed wedi allforio o'r blaen i werthu eu cynnyrch mewn marchnadoedd rhyngwladol newydd yn cael ei lansio gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government logo

Gweinidog yn diolch i'r sector amaethyddol wrth i sioe rithwir Sioe Frenhinol Cymru ddechrau

Wrth i Sioe Frenhinol Cymru ddechrau’n rithwir heddiw, mae'r Gweinidog dros Faterion Gwledig Lesley Griffiths wedi diolch i bawb yn y diwydiant amaethyddol am eu gwydnwch a'u hymroddiad yn ystod Covid19.

Welsh Government logo

75% o bobl yng Nghymru wedi cael dau ddos o'r brechlyn

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi datgan bod tri chwarter o bobl Cymru wedi cael dau ddos o'r brechlyn coronafeirws.

Welsh Government logo

Cyhoeddi Cod Ymarfer Newydd ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth

Heddiw (16 Gorffennaf), cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle God Ymarfer newydd ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth, a ddaw i rym ar 1 Medi eleni.

Welsh Government logo

Rhaid bod yn uchelgeisiol ac eang ein gorwelion wrth ddelio â Theithio Llesol

Mae canllaw newydd i helpu awdurdodau lleol i gynllunio, dylunio a darparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd uchel ledled Cymru wedi’i lansio heddiw [Gwener, 16 Gorffennaf].

Cargo ship-2

"Rhaid i Weinidogion y DU barchu datganoli" - Llywodraethau Cymru a’r Alban yn galw am ariannu teg

Pe bai Llywodraeth y DU yn sefydlu porthladdoedd rhydd yn yr Alban a Chymru heb gytundeb y llywodraethau datganoledig, byddai’n tanseilio datganoli, meddai Gweinidogion Cymru a’r Alban.

Welsh Government logo

Cynnal Cyfarfod Cyntaf Pwyllgor Cabinet Gogledd Cymru

Mae cyfarfod cyntaf Pwyllgor Cabinet Gogledd Cymru yn ystod tymor newydd y Senedd, sy'n dwyn ynghyd holl Weinidogion Llywodraeth Cymru ac arweinwyr Awdurdodau Lleol, wedi'i gynnal heddiw dan gadeiryddiaeth y Gweinidog sy'n gyfrifol am Ogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government logo

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth ymateb i ystadegau’r farchnad lafur a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi:

WG42435 Addo Adverts Bi-2

Mwynhewch y gwyliau a diogelu Cymru yr haf hwn yw cyngor Gweinidog yr Economi

Wrth i wyliau'r haf ddechrau, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw yn ymweld â Llyn Llys y Frân Dŵr Cymru, yn Sir Benfro, i agor yn swyddogol ei atyniad ymwelwyr a'i gyfleusterau hamdden sydd newydd gael eu hailddatblygu.