English icon English

Newyddion

Canfuwyd 762 eitem, yn dangos tudalen 9 o 64

Food bank-2

Cyllid newydd ar gyfer cyfleusterau a fydd yn hybu lles cymunedol

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, gyllid o £900k gan Lywodraeth Cymru i wella cyfleusterau yn y gymuned drwy’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.

MR-12

Marcus Rashford MBE yn croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod pob gwyliau ysgol tan Pasg 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwarantu y bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu yn ystod pob gwyliau ysgol hyd at a chan gynnwys Pasg 2021, diolch i £11m a gadarnhawyd heddiw gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams.

WHole school-2

Adroddiad annibynnol yn rhoi dadansoddiad manwl o'r system cyllido ysgolion yng Nghymru ac yn gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau

Heddiw (dydd Iau, 15 Hydref), mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad annibynnol ar wariant ysgolion yng Nghymru.

Food bank-2

Cyllid newydd ar gyfer cyfleusterau a fydd yn hybu lles cymunedol

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, gyllid o £900k gan Lywodraeth Cymru i wella cyfleusterau yn y gymuned drwy’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.

Food bank-2

Cyllid newydd ar gyfer cyfleusterau a fydd yn hybu lles cymunedol - Ne-ddwyrain Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, gyllid o £900k gan Lywodraeth Cymru i wella cyfleusterau yn y gymuned drwy’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.

Food bank-2

Cyllid newydd ar gyfer cyfleusterau a fydd yn hybu lles cymunedol

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, gyllid o £900k gan Lywodraeth Cymru i wella cyfleusterau yn y gymuned drwy’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.

Welsh Government logo

Cymru’n paratoi i gyflwyno cyfyngiadau teithio i atal y coronafeirws rhag lledaenu

Mae Llywodraeth Cymru yn paratoi camau brys i atal pobl sy'n byw mewn ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sydd â lefelau heintio uchel o ran y coronafeirws rhag teithio i Gymru. Cadarnhawyd hynny heddiw gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

Welsh Government logo

Cymhellion i ddenu athrawon Bioleg newydd wrth i 50% yn fwy o athrawon uwchradd y dyfodol dderbyn lleoedd hyfforddi

  • Cynyddu cymhellion hyfforddi i addysgu Bioleg er mwyn mynd i'r afael â’r gostyngiad yn nifer yr athrawon.
  • 200 yn fwy o athrawon dan hyfforddiant yn derbyn lleoedd ar gyrsiau TAR eleni, cynnydd o dros 50%
  • Cadarnhawyd codiadau cyflog athrawon heddiw, gan gynnwys cynnydd o 8.48% i'r isafswm cyflog.
Hate Crime Awareness Week 2020-2

Dim lle i gasineb yng Nghymru

Heddiw, bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, Jane Hutt, yn gwneud datganiad llafar yn y Senedd i nodi wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb.

Welsh Government logo

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, ar yr Ystadegau diweddaraf ar y Farchnad Lafur

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru mewn ymateb i’r Ystadegau diweddaraf ar y Farchnad Lafur:

KW visit-2

Symud tuag at Gwricwlwm newydd i Gymru

Heddiw (dydd Mawrth, 13 Hydref) cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams gynllun gweithredu wedi'i ddiweddaru sy'n nodi'r camau nesaf ar daith ddiwygio Cymru, cyn cyflwyno Cwricwlwm newydd i Gymru yn 2022 yn 2022.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru’n rhoi’r pwerau i Gynghorau roi stop ar barcio ar balmentydd

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi’r pwerau i awdurdodau lleol ddirwyo pobl sy’n parcio ar balmentydd.