English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1373 eitem, yn dangos tudalen 11 o 115

nurse and vaccine

Gwahodd pobl ifanc dan 18 oed i gael eu brechiad Covid-19 cyntaf

Mae pobl ifanc yng Nghymru sydd ar fin troi’n 18 oed yn cael eu gwahodd i gael eu brechiad Covid-19 cyntaf.

.

Bethesda 3-2

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â menter gymdeithasol Bethesda sy'n elwa ar fwy £200,000

Bydd Partneriaeth Ogwen, menter gymdeithasol ym Methesda, Gwynedd, yn elwa ar fwy na £200,000 o raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i drawsnewid hen ysgol yn ganolfan i'r gymuned.

BishopsPark1-2

Prosiectau amgylcheddol yn elwa ar drethi sy’n cael eu codi a’u gwario yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi ymweld â gardd hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin i weld sut mae prosiect wedi defnyddio cyllid o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi i ddatblygu’r safle a gwella bioamrywiaeth.

LGBTQ flag-2

“Helpwch ni i gyflawni ein huchelgais i ddod y genedl fwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop”

Gyda Llywodraeth Cymru yn addo i fod y genedl fwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop, lansiodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Partneriaethau Cymdeithasol, Hannah Blythyn, ymgynghoriad y Cynllun Gweithredu LGBTQ+ heddiw, a fydd yn amlinellu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflawni'r uchelgais hanesyddol yma.

Dinorwig Quarry RCAHMW AP 2015 3391-2

Safle Treftadaeth newydd y Byd yng Nghymru

Mae Tirwedd Lechi Gogledd-orllewin Cymru wedi'i hychwanegu at Restr Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO, sy'n golygu mai dyma’r pedwerydd Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru.

 

llanberis-2

Dirprwy Weinidog yn diolch am yr ymdrech i baratoi'r cais am enwebiad Safle Treftadaeth y Byd

Wrth i Bwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO ymgynnull yn Fuzhou, Tsieina, yn rhithwir, ar-lein am y tro cyntaf yn ei hanes, bydd y penderfyniad yn cael ei wneud yr wythnos hon ar y cais i ddyfarnu Statws Safle Treftadaeth y Byd i dirwedd llechi gogledd-orllewin Cymru.

Julie Morgan (1)

£250K ar gyfer cymorth lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y blynyddoedd cynnar

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi £250,000 yn ychwanegol i helpu plant â’u lleferydd, iaith a chyfathrebu.

WG positive 40mm-3

Cyhoeddi Prif Arolygydd newydd Estyn

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi bod Ei Mawrhydi y Frenhines wedi derbyn yr argymhelliad i wneud Owen Evans yn Brif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant newydd Cymru.

Welsh Government logo

Llacio cyfyngiadau ymweliadau â chartrefi gofal wrth i gynllun adferiad gofal cymdeithasol gael ei lansio

Cyhoeddodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, bod ymweliadau gan deulu a ffrindiau â phreswylwyr cartrefi gofal yn bwysicach nawr nag erioed, wrth iddi siarad â phreswylwyr cartref gofal Tŷ Enfys yng Nghaerdydd.

Welsh Government logo

Cynllun i ddarparu gofal iechyd brys a gofal mewn argyfwng yn y lle iawn, y tro cyntaf yng Nghymru

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi nodi cynlluniau i drawsnewid y broses o ddarparu gofal brys a gofal mewn argyfwng yng Nghymru, yn ystod cyfnod  sy’n eithriadol o heriol i wasanaethau.

Eluned Morgan at Hywel Dda-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi codiad cyflog o 3% i staff GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cytuno i roi codiad cyflog o 3% i holl staff y GIG, wrth iddi dderbyn argymhellion y cyrff adolygu cyflogau yn llawn heddiw.