English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1332 eitem, yn dangos tudalen 8 o 111

llanberis-2

Dirprwy Weinidog yn diolch am yr ymdrech i baratoi'r cais am enwebiad Safle Treftadaeth y Byd

Wrth i Bwyllgor Treftadaeth y Byd UNESCO ymgynnull yn Fuzhou, Tsieina, yn rhithwir, ar-lein am y tro cyntaf yn ei hanes, bydd y penderfyniad yn cael ei wneud yr wythnos hon ar y cais i ddyfarnu Statws Safle Treftadaeth y Byd i dirwedd llechi gogledd-orllewin Cymru.

Julie Morgan (1)

£250K ar gyfer cymorth lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y blynyddoedd cynnar

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi £250,000 yn ychwanegol i helpu plant â’u lleferydd, iaith a chyfathrebu.

WG positive 40mm-3

Cyhoeddi Prif Arolygydd newydd Estyn

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi bod Ei Mawrhydi y Frenhines wedi derbyn yr argymhelliad i wneud Owen Evans yn Brif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant newydd Cymru.

Welsh Government logo

Llacio cyfyngiadau ymweliadau â chartrefi gofal wrth i gynllun adferiad gofal cymdeithasol gael ei lansio

Cyhoeddodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, bod ymweliadau gan deulu a ffrindiau â phreswylwyr cartrefi gofal yn bwysicach nawr nag erioed, wrth iddi siarad â phreswylwyr cartref gofal Tŷ Enfys yng Nghaerdydd.

Welsh Government logo

Cynllun i ddarparu gofal iechyd brys a gofal mewn argyfwng yn y lle iawn, y tro cyntaf yng Nghymru

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi nodi cynlluniau i drawsnewid y broses o ddarparu gofal brys a gofal mewn argyfwng yng Nghymru, yn ystod cyfnod  sy’n eithriadol o heriol i wasanaethau.

Eluned Morgan at Hywel Dda-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi codiad cyflog o 3% i staff GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cytuno i roi codiad cyflog o 3% i holl staff y GIG, wrth iddi dderbyn argymhellion y cyrff adolygu cyflogau yn llawn heddiw.

plas Glyn y weddw-2

Gronfa Adferiad Diwylliannol – yn helpu i gynnal y sector treftadaeth

Yn ystod ymweliadau â Gogledd Cymru yr wythnos hon, cyfarfu Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, â'r sawl sydd wedi derbyn cyllid o Gronfa Adferiad Ddiwylliannol Llywodraeth Cymru – i weld sut mae’r cyllid wedi helpu i gynnal sefydliadau a diogelu swyddi yn ystod cyfnod heriol i'r sector.

Welsh Government logo

Cynllun newydd i roi mwy o fwyd a diod o Gymru ar silffoedd siopau

Mae Llywodraeth Cymru’n lansio cynllun newydd heddiw fydd yn helpu busnesau bwyd a diod o Gymru i gael eu cynnyrch ar silffoedd y siopau mwyaf.

Welsh Government logo

Cyfrif i lawr y dyddiau hyd nes y bydd Cymru’n ganolbwynt i fyd bwyd a diod

Ymhen llai na 100 diwrnod bydd digwyddiad bwyd a diod rhyngwladol mwyaf Cymru, BlasCymru/TasteWales, yn dychwelyd

Welsh Government logo

“Mae plant angen help o hyd er ei bod yn wyliau haf”

Bydd cymorth Llywodraeth Cymru yn helpu miloedd o blant ledled Cymru i gadw’n heini, i ymwneud ag eraill ac i gael digon i’w wneud yr haf hwn.

Welsh Government logo

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd ar gyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc

Heddiw, hoffwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar gyngor diweddaraf y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar gyfer rhaglen frechu COVID-19 ac ar hunanynysu.