English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2537 eitem, yn dangos tudalen 8 o 212

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Gorffennaf ac Awst 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd Heddiw (21 Medi).

communication-1015376 1280-2

GIG Cymru i feithrin diwylliant o godi llais.

Bydd canllawiau newydd yn helpu GIG Cymru i feithrin diwylliant lle mae 'Codi Llais' yn cael ei gefnogi a lle gwrandewir ar bob pryder.

Welsh Government

Cyngor newydd i ysgolion ynghylch defnyddio e-sigaréts

Heddiw, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd i ysgolion uwchradd ar gyfer mynd i'r afael â defnyddio e-sigaréts.

WG positive 40mm-3

Y cynllun peilot Incwm Sylfaenol yn cefnogi person ifanc sydd wedi gadael gofal ag uchelgais o ddod yn barafeddyg

Mae person ifanc sydd wedi cofrestru â chynllun peilot Incwm Sylfaenol arloesol Llywodraeth Cymru wedi canmol y cynllun am gefnogi ei huchelgais i ddod yn barafeddyg.

Welsh Government

Ymgyrchydd canser metastatig y fron yn cyfarfod â’r Gweinidog Iechyd i drafod gwelliannau mewn gwasanaethau

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi canmol yr ymgyrchydd Tassia Haines am ei hymdrechion i wella gwasanaethau ar gyfer canser metastatig y fron yng Nghymru.  

Eluned Morgan Headshot-2

Cyflwyno newidiadau i roi celloedd a meinweoedd yng Nghymru

Fel rhan o gytundeb rhwng y pedair gwlad, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfyngiadau sy’n atal rhai pobl LHDTC+ rhag rhoi meinweoedd, esgyrn llawfeddygol a bôn-gelloedd yn cael eu codi yng Nghymru.

Welsh Government

Mae plant o bob rhan o Gymru yn croesawu’r terfyn cyflymder 20mya newydd ar eu ffordd i’r ysgol

Mae taith plant i’r ysgol bore yma yn edrych ac yn teimlo’n wahanol, yn dilyn cyflwyno’r terfyn cyflymder newydd o 20mya.

Welsh Government

Cynlluniau ar gyfer Senedd fodern, fwy cynrychiadol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau unwaith mewn cenhedlaeth i ddiwygio’r Senedd i’w gwneud yn fwy modern ac effeithiol, fel rhan o’r Cynllun Cydweithio gyda Phlaid Cymru.

Welsh Government

Poen parhaus ym methu atal marchogwr paralympaidd rhag cymryd rhan mewn cystadlaethau dressage

Mae marchogwr paralympaidd, sy’n cystadlu gyda’i cheffylau dressage, wedi gorfod trechu poen parhaus i wireddu ei breuddwydion. Mae’n canmol canllawiau diwygiedig a gafodd eu lansio gan Lywodraeth Cymru i wella canlyniadau a phrofiadau i bobl sy’n dioddef poen cronig.

Welsh Government

Y Gweinidog yn croesawu cynllun i wahardd cŵn American Bully XL ar ôl galw am weithredu

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth y DU ei bod am wahardd cŵn y brid American Bully XL erbyn diwedd y flwyddyn.        

Wales Window

Llywodraeth Cymru yn nodi 60 mlynedd ers Bomio Eglwys y Bedyddwyr 16th Street ac yn ailddatgan y cyfeillgarwch hanesyddol rhwng Cymru a Birmingham, Alabama

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi yng Nghymru, yn ymweld â Birmingham, Alabama i nodi 60 mlynedd ers bomio hiliol Eglwys y Bedyddwyr 16th Street a laddodd bedair merch fach, ac i ailddatgan y berthynas hanesyddol rhwng Cymru a Birmingham trwy Gytundeb Cyfeillgarwch Rhyngwladol newydd.

Vaughan Gething-23

Cymru yn UDA - tyfu gyda'n gilydd ar gyfer dyfodol economaidd uchelgeisiol.

Heddiw, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn dechrau cyfres o sgyrsiau gydag arweinwyr busnes, arbenigwyr masnach ac entrepreneuriaid yn Atlanta a Birmingham (Alabama) i drafod sut mae polisi economaidd yr Unol Daleithiau yn creu twf mewn lleoedd sydd angen buddsoddiad a chymorth.