English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2537 eitem, yn dangos tudalen 3 o 212

Panasonic-2

Gweinidog yr Economi yn croesawu buddsoddiad sylweddol yng Nghymru gan Panasonic

Heddiw, cadarnhaodd cwmni electroneg byd-eang, Panasonic, ei ymrwymiad parhaus i Gymru trwy gyhoeddi buddsoddiad o hyd at £20 miliwn yn ei gyfleuster yng Nghaerdydd.

Welsh Government

Dyfodol y dreth gyngor yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru heddiw [dydd Mawrth 14 Tachwedd] yn cyhoeddi ymgynghoriad ar ddulliau posibl o ailgynllunio system y dreth gyngor.

Welsh Government

Paid ag ofni bod yn anghywir – beth os wyt ti'n iawn?

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi annog pobl i godi llais os byddant yn poeni am gam-drin plant, wrth i ymgyrch genedlaethol newydd gael ei lansio ar ddechrau'r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol.

Capel Hermon-2

Bywyd newydd i hen gapel Hermon gyda help Llywodraeth Cymru

Mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu hen gapel yn Hermon, Sir Benfro, i fod yn ganolfan dreftadaeth, caffi, a fflatiau fforddiadwy, diolch i ymdrechion pobl leol a grant Project Perthyn gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

27 o goetiroedd yn ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 27 o safleoedd coetir yn ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru.

Welsh Government

Ymateb i gyhoeddiad Vishay

Wrth ymateb i gyhoeddiad Vishay, dywedodd Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething:

Street Artist Dan 22

Gwersi Cymraeg am ddim yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith

Mae blwyddyn gyntaf y cynllun gwersi Cymraeg am ddim i bobl ifanc a staff y sector addysg wedi bod yn llwyddiant yn ôl Llywodraeth Cymru, gan ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith.

Mae’r cynllun yn rhan o Gytundeb Cydweithio Llywodraeth Cymru â Phlaid Cymru.

RHA Climate Change Minister, Julie James-2

Cynllun cymorth morgeisi newydd i helpu perchnogion tai i aros yn eu cartrefi

Heddiw (dydd Mawrth, 7 Tachwedd), bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, yn cyhoeddi'r cynllun cymorth morgeisi, Cymorth i Aros Cymru, pecyn ariannu newydd ar gyfer perchnogion tai yng Nghymru sy'n cael anhawster talu eu morgais.

P1012552.MOV.07 36 37 33.Still004 ed-2

"Helpwch Ni i'ch Helpu Chi i gael triniaeth mor gyflym â phosib y gaeaf hwn" – Pennaeth GIG Cymru

Wrth i'r gaeaf agosáu a'r galw ar feddygon teulu a gwasanaethau gofal argyfwng gynyddu, mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, yn atgoffa pawb o'r gwahanol wasanaethau sydd ar gael ledled Cymru i gael triniaeth gyflym ac o safon.

Welsh Government

Syniadau arloesol i fynd i'r afael ag allyriadau amonia yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £1 miliwn ar gael i gefnogi prosiectau newydd a all helpu i leihau allyriadau amonia, ac mae'r ffenestr ymgeisio yn agor heddiw.

Welsh Government

Prif feddyg Cymru yn annog busnesau mawr i gymryd mwy o gyfrifoldeb am iechyd y cyhoedd

Yn ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2023, mae Syr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, wedi galw ar gwmnïau mawr i gymryd mwy o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol am iechyd y cyhoedd.

Maid of Sker 01-2

Llên gwerin Cymru yn ysbrydoli gêm fideo CGI newydd 'Maid of Sker 2'

Mae cefnogaeth gan gyllid cynhyrchu Cymru Greadigol wedi galluogi cwmni gemau blaenllaw o Gymru Wales Interactive i greu Maid of Sker 2, gêm fideo CGI i ddilyn y gem wreiddiol arobryn.