English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2711 eitem, yn dangos tudalen 3 o 226

Welsh Government

Gem arswyd saethwr zombie o Gymru ar frig siartiau gemau rhyngwladol

Ar ôl lansio wythnos ddiwethaf, daeth Sker Ritual, gêm arswyd gothig gyda stori gefndir yng Nghymru, yn un o'r gemau PC a chonsol a werthodd orau yn y byd.  – gan gyrraedd y 3 uchaf ar Steam, y 5 uchaf ar Xbox a'r 10 uchaf ar PlayStation.

Welsh Government

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn llongyfarch enillwyr o Gymru yng ngwobrau'r DU gyfan

Yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd y DU 2024, cafodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o GIG Cymru eu gwobrwyo am eu gwaith arloesol, eu cydweithrediad a'u harweinyddiaeth i wella gofal iechyd yng Nghymru a thu hwnt.

Huw Irranca-davies farm-2

Cadarnhad o £20 miliwn o gymorth seilwaith fferm

Heddiw, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies, wedi cadarnhau dau gynllun cyllido i gefnogi buddsoddiad mewn seilwaith fferm, a fydd yn helpu i ymdopi yn well ag effaith bosibl newid yn yr hinsawdd.

WNS 250424 Cardiff Animation Minister 04

Animeiddwyr yn dod at ei gilydd!

Mae cyfres animeiddio ddystopaidd a chomedi oruwchnaturiol animeiddiedig i oedolion ymhlith prosiectau addawol sy'n cael hwb ariannol yr wythnos hon wrth i'r diwydiant animeiddio Cymreig ddod i Gaerdydd.

Welsh Government

20mya: Yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth yn disgrifio cynllun ar gyfer targedu newid

Bydd Llywodraeth Cymru'n gwrando ar bobl Cymru ac yn gweithio gyda chynghorau i dargedu newidiadau i'r terfyn cyflymder 20mya, meddai Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.

Welsh Government

Yr Ysgrifennydd Cabinet yn amlinellu blaenoriaethau trafnidiaeth

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth yn amlinellu ei flaenoriaethau trafnidiaeth, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer 20 mya, yn y Senedd yfory (23 Ebrill).

Welsh Government

Lansio'r Swyddfa Genedlaethol Gofal a Chymorth yn swyddogol

Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Dawn Bowden, wedi croesawu lansiad y Swyddfa Genedlaethol Gofal a Chymorth newydd, sy'n nodi cam pwysig arall tuag at sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru.

Awduron

Ffilmiau Cymraeg newydd ar y gweill gyda chefnogaeth Sinema Cymru

Bydd pedair ffilm nodwedd Gymraeg newydd yn cael eu cefnogi i'w datblygu fel rhan o Gronfa Sinema Cymru Greadigol.  

Welsh Government

£54.4 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y De-ddwyrain

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £54.4 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£4.6 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y canolbarth

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £4.6 miliwn yn cael eu buddsoddi er mwyn gwella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£23.4 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn dde-orllewin Cymru

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £23.4 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£20.8 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y gogledd

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £20.8 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.