English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2050 eitem, yn dangos tudalen 3 o 171

Welsh Government

Y Diweddaraf am Reoliadau Llygredd Amaethyddol wrth gyhoeddi’r ymgynghoriad

          Yn dilyn cyhoeddi datganiad fis diwethaf am y Rheoliadau Llygredd Amaethyddol, mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths am atgoffa ffermwyr heddiw am gam nesa’r rheoliadau fydd yn dod i rym ym mis Ionawr 2023 ac yn cyhoeddi ymgynghoriad ar gynllun trwyddedu.

Morriston solar farm-2

Cynllun grant £1.4 miliwn i gefnogi’r sector gofal cymdeithasol i wella effeithlonrwydd ynni bellach ar agor

Heddiw (23 Tachwedd) cyhoeddodd Gweinidogion fod cynllun grant newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwelliannau effeithlonrwydd ynni a datgarboneiddio ar draws darparwyr Gofal Cymdeithasol Preswyl, a fydd yn helpu’r sector i ddelio â chostau’r argyfwng ynni, wedi’i lansio a bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

Welsh Government

Mae’n hanfodol bod ffermwyr tenant yn cael pob cyfle teg i ymuno â’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy” – Lesley Griffiths

Mae’r Gweithgor Tenantiaethau newydd wedi cynnal ei gyfarfod cyntaf gyda’r nod o sicrhau bod Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) Llywodraeth Cymru’n agored ac yn addas i ffermwyr tenant ledled Cymru

FAW-Senior Mens-World Cup Qualification-2

"Pob lwc Cymru" yng Nghwpan y Byd

"Rydych yn grŵp arbennig o chwaraewyr a hyfforddwyr gyda criw angerddol o gefnogwyr y tu ôl i chi.  Pob lwc Cymru!"

Welsh Government

Gweinidog yn rhoi sylw i fygythiad iechyd byd-eang wrth i wythnos ymwybyddiaeth gwrthficrobaidd ddechrau

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi tynnu sylw at fygythiad byd-eang i iechyd pobl ac anifeiliaid wrth i wythnos ymwybyddiaeth fyd-eang ar y mater ddechrau heddiw.

Welsh Government

Gall pob cartref yng Nghymru gasglu a phlannu coeden wrth i 50 o ganolfannau agor ledled y wlad

Gall cartrefi ledled Cymru gasglu coeden, am ddim, o yfory ymlaen fel rhan o rodd uchelgeisiol gan Lywodraeth Cymru i daclo’r argyfwng hinsawdd a natur - menter o’r enw Fy Nghoeden, Ein Coedwig.

Room to Grow 2-2

Ysgolion yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi cymunedau

Wrth i'r argyfwng costau byw barhau i effeithio ar deuluoedd, mae ysgolion ledled Cymru yn chwarae rôl hanfodol yn cefnogi eu cymunedau lleol.

Mae canllawiau newydd wedi'u lansio heddiw (dydd Gwener 18 Tachwedd) i helpu ysgolion i ddatblygu i fod yn Ysgolion Bro.

Welsh Government

Datganiad yr Hydref yn golygu y bydd pobl yn talu mwy am lai – Rebecca Evans

Mae Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, wedi dweud y bydd Datganiad yr Hydref heddiw yn golygu y bydd pobl yn talu mwy am lai.  

Hero - Cube Centre - Vaughan Gething - Barry - Social Enterprise Day-3

Gweinidog yr Economi yn ymweld â'r ganolfan gymunedol yn Y Barri i nodi Diwrnod Menter Gymdeithasol

Mae Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething wedi ymweld â chanolfan CUBE, cyfleuster cymunedol sy’n cael ei redeg ar y cyd yn y Barri i nodi Diwrnod Mentrau Cymdeithasol.

Welsh Government

Camau gorfodi cynllun 50mya yr M4 yn dechrau heddiw

O heddiw [17 Tachwedd] ymlaen, mae Llywodraeth Cymru wedi rhybuddio y gallai modurwyr sy'n gyrru’n gyflymach na'r terfynau cyflymder o 50mya rhwng cyffyrdd 24 a 28 ar yr M4 gael dirwy.